Книжки по товарознавству

Сталь. Склад, класифікація та характеристика

Оснач. Товарознавство

Сталь — це сплав заліза з вуглецем, в якому вміст вуг­лецю менше 2,14 %, крім того, в сталі присутні постійні вклю­чення марганцю, кремнію, сірки, фосфору, що впливають на її властивості. Сталі, які застосовуються в машинобудуванні, міс­тять від 0,05 до 1,3% С. Марганець і кремній застосовуються як розкислювачі, а присутність шкідливих домішок — сірки і фос­фору — пояснюється трудністю їх усунення при виплавці сталі. Вміст постійних складових компонентів у сталі знаходиться в межах 0,35...0,40% Si, 0,5...08 Мn, 0,05...0,015 5, 0,045...0,025Р.
Марганець і кремній — корисні компоненти. Ці елементи підви­щують міцність сталі, але зменшують пластичність. Сірка викликає високотемпературну крихкість сталі, а фосфор — низькотемпера­турну крихкість. Шкідливими включеннями також є гази (Я, О, N), що підвищують крихкість. Якщо кількість постійних складових ком­понентів (Мn, Si, S, Р) не перевищує припустимого, то властивості сталі визначаються кількістю вуглецю. З його збільшенням міцність і твердість сталі збільшується, а пластичність і в'язкість зменшується.

Ви бачите тільки 32% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.