Книжки по товарознавству

Класифікація і маркування легованих сталей

Оснач. Товарознавство

Леговані сталі маркуються набором цифр і літер, що дозволяє визначити хімічний склад, клас за структурою і призна­ченням. За застосуванням, розрізняють сталі конструкційні, ін­струментальні, а також сталі з особливими властивостями (спеці­альні). У марках перш за все показується вміст вуглецю (у конструкційних — двозначна цифра, що показує кількість вугле­цю в сотих частках відсотка, в інструментальних — однозначна, відповідно до концентрації його в десятих частках відсотка, в останньому випадку, якщо кількість вуглецю ~ 1%, цифра не проставляється). Потім великими українськими літерами вказу­ється наявність ЛЕ, що стоять після кожної літери. Цифра пока­зує кількість даного елемента у відсотках. Якщо вміст ЛЕ ~ 1%, цифра не проставляється. Літера А в кінці марки вказує, що сталь високоякісна (знижений вміст шкідливих включень — 5 (сірка) і Р (фосфор)). Літери, що позначають ЛЕ, часто збігаються з літерою української назви елемента: X — Хром, Н — Нікель, Т — Тітан, В
Вольфрам, М — Молібден, К — Кобальт, Ф — Ванадій, Б — Ні­обій, Д — Мідь, Г — Марганець, Ю — Алюміній, С — кремній, Р
Фосфор, А — Азот, Е — Селен, Ц — Цирконій й таке інше.
Наприклад, 9ХС — інструментальна сталь, що містить 0,9% С,
по 1% хрому і кремнію; 12ХНЗ — конструкційна сталь, яка міс­тить 0,12% С, 1% хрому, 3% нікелю.
Сталі з особливими властивостями відрізняються великою кіль­кістю ЛЕ: 40Х14Н14В2М, де 0,40% С, 14% Сr, 14% Ni, 2% W 1% Мо. Сталі карбідоутворюючі мають більш високий вміст карбідоут- ворюючих елементів (Сг, Ж, Мо, V) і вуглецю. Це інструментальні сталі. Наприклад, Р18Ф2К5 — швидкоріжучі сталі з нестандартним маркуванням, цифра після літери Р показує вміст головного ЛЕ — вольфраму у відсотках. Тут присутні 2% ванадію, 5% кобальту. У цих сталях є хром Сг (2-5%), хоча в марці він не показаний.
Конструкційні леговані сталі
Ці сталі повинні мати комплекс властивостей: велику міцність у сполученні з в'язкістю і гарними технологічними вла­стивостями. Вони повинні бути по можливості дешевими. Тому для виготовлення машин і конструкцій використовуються пере­важно низьколеговані сталі.

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.