Книжки по товарознавству

Характеристика процесів обробки металів тиском

Оснач. Товарознавство

Металопродукція прокатного виробництва належить до найбільш прогресивних і технологічних засобів отримання виробів обробкою металів тиском. Ця обробка основана на здат­ності металів змінювати свою форму та розміри під дією зовніш­ніх сил не руйнуючись (пластичність металів). Внаслідок такої обробки заготовка за розмірами та формою наближається до форм та розміру готової деталі, що призводить до найбільш раці­онального використання металу та зниження собівартості готової продукції. Пластичність залежить від хімічного складу, структу­ри, від механічних властивостей, від температури нагріву, швид­кості деформації.
Пластичність грубозернистого металу нижча, ніж дрібнозер­нистого. Знижують пластичність неметалеві включення, пори. З підвищенням температури нагріву металу пластичність збільшу­ється, а опір деформації зменшується.
Основними процесами обробки металів тиском є:

Ви бачите тільки 47% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.