Книжки по товарознавству

Класифікація, склад і основні характеристики палива

Оснач. Товарознавство

Паливо як джерело енергії є основою економіки на­родного господарства. Паливно-енергетична промисловість є ба­зовою галуззю народного господарства, на основі досягнень якої вирішуються як виробничі, так і соціальні завдання.
Паливо — це природні або штучні органічні пальні речовини, ви­користовувані як джерело енергії або сировина для промисловості.
Залежно від характеру використання паливо підрозділяється на енергетичне, технологічне або комплексне.
Якщо паливо використовується як джерело енергії, то воно нази­вається енергетичним, коли паливо бере участь у технологічному процесі як реагент у плавильних, випалювальних та інших промис­лових печах, то називається технологічним, і комплексним, коли з палива попередньо виділяють цінні речовини, які використовуються як хімічна сировина, а потім застосовують як енергетичне паливо.
Спалювання енергетичного палива забезпечує енергією теп­лові електростанції, промислові підприємства, транспорт, побут, одержання механічної й електричної енергії.
Структура паливно-енергетичного балансу світу:
Нафта — 40%;
Вугілля —31%;
Природний газ — 23%;
Інші види палива — 1%;
Атомна енергія — 2%;
Гідроенергія — 3%.
Класифікація палива
Усі види палива за агрегатним станом діляться на:


За походженням паливо підрозділяється на: Природне, яке використовується в тому вигляді, в якому воно знаходиться в природі.
Штучне, яке одержується в результаті переробки природного палива:


За масштабом застосування:


Паливо складається з органічної частини, що містить вуглець, водень, сірку, азот, кисень; зовнішнього баласту — це мінеральні речовини, які при згоранні утворюють золу і вологу.

Ви бачите тільки 28% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.