Книжки по товарознавству

Тверде паливо. Основні характеристики. Види. Маркірування

Оснач. Товарознавство

До твердого палива належать: вугілля — кам'яне, ан­трацит, напівантрацит, буре вугілля, торф, деревне вугілля, го­рючі сланці.
Його характеристиками є: теплота згорання (вміст вуглецю і домішок), вихід летких речовин, спікання, щільність, міцність, розміри шматків та ін.
Чим більший вік кам'яного вугілля, тим більший вміст вугле­цю (тим складніше його добувати, тому що глибина залягання його більше), тим вища теплота згорання. Вміст вуглецю колива­ється в межах 55—97 % С.
Буре вугілля — 55—78% С.
Кам'яне вугілля — 75—92%С.
Антрацити — 92—97% С.
Теплота згорання:
Вуглецю — 8100 ккал/кг.
Водню — 34200 ккал/кг.
(Н = 4 - 5,8%). О = 3—15%. N = 2%. S =1—6%.W =4—12%. Золи = 6—15%.
Кисень, азот, сірка, пов'язані з вуглецем, утворюють смолисті речовини, вміст яких визначається виходом летких речовин (чим вище вміст вуглецю, тим менше летких речовин). Леткі речовини виділяються в міру нагрівання вугілля.
Вихід летких речовин позначається символом Vd, сухе і без- зольне Vdaf(%). Ця характеристика важлива для оцінки термічної усталеності структур, що становлять органічну масу вугілля. Аналіз проводять у закритому тиглі при температурі муфельної печі 850°С. При нагріванні вугілля утворюються леткі речовини і твердий (нелеткий) залишок. Вихід летких речовин при прожа­рюванні послужив основою для однієї з класифікацій вугілля по марках у залежності від виходу летких (кількість 9—50 %) речо­вин. З найбільшим виходом летких речовин 37% і більше нази­ваються довгополуменеві марки «Д», із найменшим — 9% — пі­сні марки «Т». Усі інші займають проміжне місце: «Ж» — жирні, > — газові, «К» — коксівні, «ОС» — охляні, спікливі та ін. Ву­гілля з високим виходом летких речовин горить полум'ям, 13 ни­зьким— без полум'я.
Наприклад, для донецького вугілля розрізняють марки, пока­зані в табл. 6.4.
Таблиця 6.4
марки видів вугілля Донбасу*


*Держстандарти, ГОСТи, ТУ.
Високий вміст летких речовин у бурому вугіллі (50%) дозво­ляє виробляти з нього кам'яновугільні смоли 1 рідке моторне па­ливо Це вугілля використовується, в основному, на місці видо­бутку тому що воно недостатньо механічно міцне, а тому його не можна перевозити на далеку відстань. Великий вміст сірки обу­мовлює його використання подалі від житлових масивів.:За вміс­том вологи вугілля підрозділяються на 3 групи: Б1 — більш 40%

Ви бачите тільки 46% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.