Книжки по товарознавству

Класифікація, призначення, характеристи­ка і маркірування рідкого палива

Оснач. Товарознавство

Нафтове паливо за призначенням підрозділяється на дві основні групи: моторне, або світле, що застосовується для спалювання в двигунах, і котельно-пічне (котельне, газотурбінне і побутове), яке використовується для топок парових котлів, про­мислових і побутових пічних установок.
Моторне паливо, залежно від виду двигуна, у свою чергу по­діляється на карбюраторне і дизельне, що використовується в двигунах внутрішнього згорання, і паливо для повітряно-реактивних двигунів та ін. На рис. 7.1 і 7.2 показані основні види і марки моторних палив.
Бензин: основні характеристики і марки
Бензин є одним з основних видів карбюраторного пали­ва. Він являє собою суміш легких ароматичних, нафтенових і пара­фінових вуглеводнів. До складу бензину входять вуглець (85%) і водень (близько 15%), а також кисень, азот та сірка. Бензин — без­барвна чи трохи жовтувата рідина з характерним запахом^ щільніс­тю о,7 — 0,8 г/см3. Температура його спалаху нижче — 40 °С, засти­гання _ нижче — 60 °С. Бензин застосовується також як розчинник жирів, смол і інших матеріалів. Основну частину бензину одержу­ють прямою перегонкою і каталітичним крекінгом. Властивості ав­томобільних бензинів характеризуються теплотою згорання, дето­наційною стійкістю, фракційним складом, хімічною стабільністю, вмістом сірки й інших шкідливих домішок.
Здатність палива протистояти детонаційному згоранню нази­вається детонаційною стійкістю і характеризується октановим числом. Чим вище октанове число, тим більше може бути стис­нута в циліндрі пальна суміш.
Як еталонне паливо прийнята суміш двох вуглеводнів: ізоок­тану (С8Ні2), що володіє високими антидетонаційними властиво­стями, і нормального гептану (С7Ніб), ЩО легко детонує. Октано­вим числом називається умовна одиниця, чисельно рівна відсотку (за об'ємом) озооктану в суміші, що складається з ізооктану і но­рмального гептану та рівноцінна за своїми антидетонаційними властивостями даному паливу.
Октанове число ізооктану приймається за 100, а нормального гептану за 0. Так, якщо бензин детонує при роботі суміші, яка складається із 76% ізооктану і 24 % нормального гептану, то ок­танове число такого бензину дорівнює 76.


Рис. 7.1. Види і марки моторного палива


Рис. 7.2. Характеристики моторних палив.

Ви бачите тільки 41% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.