Книжки по товарознавству

Дизельне паливо

Оснач. Товарознавство

Дизельне паливо, як і бензин, являє собою суміш па­рафінових, нафтенових і ароматичних вуглеводів і є продуктом прямої перегонки нафти з додаванням (не більш 20%) компонен­тів каталітичного крекінгу. Щільність дизельного палива 0,79— 0,97 г/см3, температура спалаху 35—80°С, температура помутнін­ня для літніх сортів не вище -5°С, а для зимових — від -25 до - 30°С. Температура застигання повинна бути на 5—10°С нижча температури помутніння. Дизельне паливо використовується в двигунах, установлених на великовантажних автомобілях, трак­торах і дорожніх машинах, на водному і залізничному транс­порті, у різних енергетичних установках і випускається двох видів: легке, малов'язке паливо — для швидкохідних дизелів і важке, високов'язке паливо — для тихохідних дизелів.
Дизельне паливо, на відміну від карбюраторного, містить більш важкі фракції вуглеводнів: гасові, газойлеві і солярові, які не схильні до детонації. Фізико-хімічні властивості дизельного палива характеризуються теплотою згорання, займистістю, фрак­ційним складом і температурою спалаху, в'язкістю, температу­рою помутніння, початку кристалізації і застигання, вмістом сір­ки й інших шкідливих домішок. Для реактивних авіаційних двигунів як паливо використовується гас і лігроїн прямої перего­нки нафти, а також газойлеві фракції дистилятів окремих нафт із продуктами вторинного походження і прямогонні дистиляти.
Один з основних показників якості дизельного палива є заго­рання, що характеризує здатність палива займатися без джерела запалювання й оцінюється цетановим числом. Цетановим числом називається умовна одиниця, чисельно рівна відсотку (по об'єму) цетану в суміші, що складається з цетану (займистість 100), а- метилнафталіну, який рівнозначний займистостості 0. Темпера­тура самозапалювання дизельного палива знижується зі збіль­шенням цетанового числа.
В табл. 7.2 наведені основні показники дизельних палив.

Ви бачите тільки 38% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.