Книжки по товарознавству

Види, властивості, призначення газоподібного палива

Оснач. Товарознавство

У загальному обсязі споживання первинної енергії в Україні пріоритетним ресурсом є природний газ, різна потреба в якому становить 70 млрд. м3.
Газоподібне паливо є найбільш привабливим у використанні завдяки своїм властивостям:
висока теплоутворююча здатність;
відсутність золи при згоранні;
незначний вміст шкідливих домішок, які не забруднюють оточуюче середовище;
відсутність диму і кіптяви при згоранні;
зручність у використанні, транспортуванні, зберіганні;
можливість автоматизації процесів горіння.
За призначенням газоподібне паливо ділиться на котельно- пічне і моторне. Як котельно-пічне паливо використовується в основному природний газ, дуже рідко — промислові гази, які одержують в процесі переробки природного палива.
Природний газ, теплоутворююча здатність якого становить 8480 Ккал/кг, тобто значно більша,ніж кам'яного вугілля, знахо­дить дедалі ширше застосування. Його використовують у мета­лургійній промисловості, електро-, теплоенергетиці, в побуті, а також як сировину в хімічній і нафтохімічній промисловості.
Основною складовою природного газу є метан (СН4), який виділяє велику кількість теплоти при згоранні. Крім того, до його складу входить пропан, бутан, пентан, а також двооксид водню, окис вуглецю та інші домішки, які є баластом газу.
Природний газ все більше знаходить застосування на авто­мобільному транспорті, тому що він є більш зручним у вико­ристанні, октанове число його значно вище порівняно з бензи­ном, менший ступінь забруднення повітря відпрацьованими газами, при його використанні менше зношуються деталі дви­гуна.

Ви бачите тільки 41% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.