Книжки по товарознавству

Класифікація й основні характеристики мастил

Оснач. Товарознавство

Мастильні матеріали — це речовини, які використо­вуються для змащування і охолодження деталей машин та меха­нізмів, що призводить до зменшення сили тертя і вилучення зношених частинок. Крім того, мастильні матеріали захищають метал від корозії, виконують функцію робочої рідини, яка охоло­джує різні частини при їхній взаємодії.
Основна частина мастильних матеріалів мінерального похо­дження отримується у результаті переробки нафти. Органічні мастила (рослинні і тваринні), хоч і володіють хорошими влас­тивостями щодо змащування, чутливі до дії підвищеної темпе­ратури, тому застосовуються, головним чином, як добавки до мінеральних олій. Недоліками мастильних матеріалів (мінера­льних і органічних) є те, що вони застигають при охолодженні до температури нижче -20°С, випаровуються і окислюються при нагріванні до температури вище 150—200°С. Синтетичні мастильні матеріали, які виробляються на основі спиртів, ефі­рів і кремнійорганічних з'єднань, відзначаються високими експлуатаційними властивостями (у тому числі і термостійкіс­тю), однак мають поки обмежене застосування, тому що вони дорожчі нафтових олій.
Мастила підрозділяються на:
моторні, призначені для використання в карбюраторних, дизельних і авіаційних двигунах внутрішнього згорання;
індустріальні, які застосовуються для змащення промислово­го устаткування, приладів, гідравлічних передач, металорізальних верстатів, сепараторів, контрольно-вимірювального обладнання й інших машин і механізмів;
трансмісійні — для змащення агрегатів усіх видів транс­місій;
турбінні;
компресорні й ін.

Ви бачите тільки 21% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.