Книжки по товарознавству

Асортимент мастильних матеріалів та їх позначення

Оснач. Товарознавство

Моторні мастила, призначені для експлуатації кар­бюраторних і дизельних двигунів, мають єдину систему позна­чень і випускаються в'язкістю 6-20 мм/с (з інтервалом через 2 мм/с) при температурі 100°С. За експлуатаційними показниками во­ни підрозділяються на шість груп (А, Б, В, Г, Д і Е), у кожну з яких входять мастила з однаковою в'язкістю, що відрізняються кількістю й ефективністю введених присадок. При маркіруванні моторних мастил спочатку ставлять літеру М (моторне мастило), потім цифри, що по­казують значення кінематичної в'язкості при 100°С, і літеру, що ха­рактеризує рівень експлуатаційних властивостей мастил з індексами 1 або 2. Індекс 1 показує, що мастило призначене для карбюраторну двигунів, а 2 — для дизельних. У групу А входять мастила, що міс­тять невелику кількість присадок. Вони випускаються марок М-6А, М-8А, М-10А й використовуються в малофорсованих карбюратор­них двигунах. Мастила групи Б, В й Г випускаються для карбюрато­рних і дизельних двигунів, а групи В й Г — крім того, зимові і літні. Разом з тим можуть випускатися й універсальні мастила цих груп без вказівки цифрового індексу. Мастила групи Б застосовують­ся для малофорсованих карбюраторних і дизельних двигунів, міс­тять до 5% багатофункціональної присадки і випускаються марки М- 6Б1 М-8Б1, М-8Б2, М-10Б2, М-12Б2 та ін. Найбільш масовими є мас­тила групи В, призначені для експлуатації середньофорсованих карбюраторних і дизельних двигунів, і групи Г — для високофорсованих карбюраторних і дизельних двигунів. Перші містять до 8% а другі до 11% багатофункціональної присадки. Моторні мас­тила тупи В у межах єдиної в'язкості є взаємозамінними. Промисловість випускає мастила марок М-6В1 М-8В1 М-8В2, М-10ВЬ М-10В2, М-12В2таін.

Ви бачите тільки 27% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.