Книжки по товарознавству

Виробництво азотної кислоти. Товарні види азотної кислоти

Оснач. Товарознавство

Концентрація та якість товарних видів азотної кислоти, яка випускається промисловістю, особливість їх використання обумовлені так само, як і сірчаної, методом виробництва, яких також два. В обох методах сировиною для одержання азотної ки­слоти є аміак ІЧНз, який окисляється при високій температурі ки­снем повітря в контактному апараті з наявністю платинового ка­талізатора з утворенням N0, а він, у свою чергу, окисляється до N02. Відмінність цих методів полягає в особливостях подальшо­го процесу утворення власне азотної кислоти з оксидів азоту та води. В одному випадку N02, який утворився, реагує з водою по реакції:


Хімічні властивості цієї реакції такі, що теоретично вона не дозволяє отримати азотну кислоту з концентрацією більше 60%, на практиці отримують 46—47%-ну кислоту і лише при підви­щенні тиску в системі концентрацію можна збільшити до 57— 60%. Така кислота випускається під назвою «Кислота азотна неконцентрована».

Ви бачите тільки 40% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.