Книжки по товарознавству

Виробництво каустичної соди

Оснач. Товарознавство

Споживачам каустична сода постачається у вигляді розчину чи у твердому стані під назвою «Натр їдкий» декількох видів та марок, якість та принцип маркування яких визначаються способом виробництва. На даний час основна маса NаОН вироб­ляється електрохімічним методом — розкладом (електролізом) концентрованого водного розчину кухонної солі NаСІ електро­струмом — та хімічним способом із кальцинованої соди.
Електрохімічний метод має два різновиди: в одному випад­ку використовується твердий (стальний) катод та фільтруюча ді­афрагма; в іншому — рідкий ртутний катод, в обох випадках за­стосовуються графітові аноди. Електроліз відбувається у ваннах- електролізерах, до яких підводиться постійний (випрямлений) струм з перетворювальною підстанцією, яка в більшості випадків приєднується до цеху електролізу. При проходженні струму че­рез розчин NаСІ, який є електролітом, відбувається його розклад (дисоціація):


При цьому позитивні іони, в даному випадку Ка+ та Н+, напра­вляються до катода, а негативні — Сl та ОН" — до анода. Які з цих іонів будуть розряджатись на електродах (катоді та аноді), буде залежати від режиму електролізу, в основному від щільності струму. Саме в умовах процесу принципова відмінність цих двох способів. Режим роботи ванни з твердим (стальним) катодом пі­дібраний таким чином, що на катоді розряджаються тільки іони водню Н+, а на аноді — іони хлору.

Ви бачите тільки 32% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.