Книжки по товарознавству

Умови постачання, зберігання та транспортування продукції неорганічної хімії

Оснач. Товарознавство

Продукція неорганічної хімії постачається споживачеві партіями. Партією називається однорідний за своїми якісними показниками продукт, який направляється на одну адресу, супро­воджується одним документом про якість. Документ містить:
а) найменування чи товарний знак підприємства-виробника;
б) найменування продукту, його вид, марку та сорт;
в) номер партії та транспортуючої ємкості (цистерни);
г) дату її виготовлення та результати аналізу з підтверджен­ням якості продукції відповідно до вимог стандарту, згідно з яким вона виготовлена і на який повинне бути посилання.
Кислоти транспортуються в цистернах, бочках, скляних пля­шках чи перекачуються по кислотопроводу. Матеріали ємкостей залежать від виду кислоти та її концентрації. Концентровані кис­лоти пасивують деякі метали (залізо, алюміній тощо), тому ємко­сті для зберігання технічної сірчаної кислоти виготовляють із сталі марки Ст.З, а для азотної — із алюмінію. Для концентрова­них кислот, а також більш якісних (поліпшеної, акумуляторної) для уникнення попадання в ці останні домішок заліза, використо­вують нержавіючі кислотостійкі сталі чи футерують ємкості кис­лотостійкими матеріалами. Для соляної кислоти використовують стальні (із Ст. 3) гумовані цистерни чи бочки.
Сірчана, азотна неконцентрована та соляна кислоти можуть також транспортуватися та зберігатися в скляних бутлях ємкістю до 40 л, поміщених у плетені кошики, дерев'яні чи поліетиленові обрешітки, які ущільнені соломою чи дерев'яною стружкою. Для концентрованої азотної кислоти це заборонено, бо вона викликає займання органічних речовин. Для соляної та розведеної сірчаної кислоти можна використовувати поліетиленові ємкості. Слід ма­ти на увазі, що сильні окисники (концентрована сірчана кислота, азотна будь-якої концентрацій) руйнують поліетилен. Урахову­ється також температура кристалізації (замерзання) рідкої проду­кції. Так, наприклад, олеум зберігають в опалюваних приміщен­нях, транспортують в утеплених цистернах чи мають прилад для підігріву.

Ви бачите тільки 46% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.