Книжки по товарознавству

Види, класифікація та властивості будівельних матеріалів

Оснач. Товарознавство

Будівельні матеріали — це природні і штучні матеріа­ли та вироби, які використовуються при спорудженні та ремонті різноманітних будинків і споруд.
Розвиток науково-технічного прогресу значною мірою зале­жить від розширення виробництва і використання будівельних матеріалів.
У процесі промислової переробки сировинних матеріалів одержують різноманітні вироби будівельного призначення: бе­тонні плити, цеглу, черепицю, труби, скло і скловироби, азбоце­ментні і пластмасові вироби, дошки і т. ін. З будівельних матері­алів і виробів виготовляють будівельні конструкції. Основними з них є залізобетонні вироби, панелі для стін, конструкції, пере­криття, фундаментні блоки, колони, ферми. Будівельні матеріа­ли класифікуються за походженням, хімічним складом, техноло­гічною ознакою, за призначенням і т. ін.
За походженням будівельні матеріали діляться на природні (гравій, пісок, глина, природний камінь, деревина, метали), тобто загального призначення, на їх основі виготовляють будівельні конструкції, і штучні, які одержують в процесі переробки приро­дних сировинних матеріалів (цемент, щебінь, полімерні смоли, бітуми, вапно) і т. ін.
За хімічним складом поділяються на неорганічні (пісок, гли­на, графіт й т. ін.) і органічні будівельні матеріали (деревина, пластмаси, фарби, бітуми і т. ін.).
За технологічною ознакою будівельні матеріали діляться на такі основні групи:^ природні кам'яні матеріали, керамічні матеріали і вироби, вогнетривкі, мінеральні в'язкі речовини і вироби на їхній основі, силікатні і азбоцементні матеріали і вироби, скло і склови­роби, теплоізоляційні, дерев'яні, пластмасові і металеві вироби.
За призначенням на: конструкційні, оздоблювальні, теплоізо­ляційні.
У процесі експлуатації будівельні матеріали зазнають впливу різноманітних факторів, які змінюють їхні споживчі властивості. Розрізняють такі властивості будівельних матеріалів: фізичні, механічні, технологічні й ін.
Фізичні властивості характеризуються щільністю, об'єм­ною масою, пористістю, вологістю і водопоглинанням, водо — і газопроникністю, гігроскопічністю, вогнетривкістю, морозостій­кістю й іншими показниками.
• Щільність (маса одиниці об'єму матеріалу в його абсолю­тно щільному стані):

Ви бачите тільки 38% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.