Книжки по товарознавству

Природні кам'яні матеріали

Оснач. Товарознавство

Природні кам'яні матеріали одержують з гірських порід за допомогою механічної обробки (дроблення, розсіву, пиляння, шліфування і т. ін.). У залежності від ступеня обробки вони діляться на грубооброблені (бутовий камінь, щебінь, гравій), вироби (пиляні штучні камені, блоки, плити) і профільовані деталі. Природні кам'яні матеріали в будівництві застосовуються для зведення фун­даментів і стін, зовнішнього і внутрішнього облицювання, дорож­ніх покрить, гідротехнічних і підземних споруджень, жаро-, кислото — і лугостійкого оздоблення.
Усі гірські породи за походженням підрозділяються на вивер­жені (первинні), осадові (вторинні) і видозмінені (метаморфічні). До вивержених належать масивні глибинні (граніт, сиєніт, діорит, лабрадорит, габро), масивні, що вилилися (порфіри, діабази, база- льти, андезити, трахіти), уламкові пухкі (вулканічні попіл і піски), уламкові зцементовані (вулканічні туфи).
Осадові породи діляться на механічні відкладення (сипкі — гра­вій, глина, каолін, зентоніт, цементовані — піщаник), хімічні осадо­ві (гіпс, ангідрид, магнезит, доломіт) і органогенні відкладення (ва­пняки, крейда, діатоміти, трапели).
Видозміненні породи підрозділяються на вивержені й осадові. До основних породоутворюючих мінералів відносяться кварц, алюмо- селікати, залізисто-магнезіальні силікати, карбонати і сульфіти.
Природні кам'яні матеріали широко використовуються в будів­ництві для зведення будинків і споруд, до яких пред'являються особливі вимоги щодо міцності, довговічності та декоративності. Для кладки фундаментів і стін застосовують бутовий штучний камінь, а також стінові блоки.

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.