Книжки по товарознавству

Керамічні матеріали і вироби

Оснач. Товарознавство

Керамічними називаються штучні будівельні матеріали і вироби, які одержують із глиняних сумішей шляхом формуван­ня, сушіння і випалювання сировини.
Основною сировиною для виробництва керамічних виробів є глина, яка при змішуванні з водою утворює пластичне тісто, яке після висихання і випалювання набуває твердості каменю.
Основними властивостями глини, які впливають на якість оде­ржуваних керамічних матеріалів і виробів, є пластичність, усадка, опір вогню і колір обпалюваних глинистих матеріалів.
Пластичність глини — це її здатність під дією зовнішніх сил змінювати свою форму, не деформуючись, і стійко її зберігати. Пла­стичність залежить від зернового (гранулометричного) складу. Пла­стичність глинистих матеріалів впливає на технологію виробництва керамічних виробів і може бути штучно змінена. Підвищення плас­тичності може бути досягнуто введенням у суміш додаткової кіль­кості води, проморожуванням і витримуванням глин, механічною обробкою, вакуумуванням й таке інше, а зниження пластичності — введенням до складу глини різних непластичних матеріалів.
Об'ємна усадка характеризується зменшенням лінійних роз­мірів або об'єму зразка із глиняного тіста при випаровуванні во­логи під час його висихання. Чим вища пластичність матеріалу, тим більша об'ємна усадка. Для різного складу глин (жирні, піс­ні) об'ємна усадка змінюється від 2—3 до 10—12%.
Вогнева усадка характеризує зменшення лінійних розмірів або об'єму глиняного зразка після його випалювання і змінюється для різних глин від 2 до 8 %.
Вогнетривкістю називається властивість глиняних матеріалів чинити опір впливу високих температур, не розплавляючись. За вогнетривкістю глини діляться на 3 групи: вогнетривкі, які ви­тримують температуру більше 1580°С; тугоплавкі — 1530— 1580°С; легкоплавкі, які відзначаються вогнестійкістю до 1530°С.
Вогнетривкі глини використовують для виготовлення фарфо­рових і фаянсових виробів; тугоплавкі — облицювальних матері­алів; легкоплавкі — цегли, черепиці і т. ін.
Колір випаленої глини залежить від її складу і перш за все від вмісту окислів заліза.
Для надання глинам необхідних властивостей до складу сумі­ші додають різноманітні домішки: торф, тирсу, розмелену крей­ду, випалену і розмелену глину, кварцовий пісок, доломіт, заліз­ну руду, магнезит, тальк, окисли заліза, кобальту, хрому й т. ін.
Керамічні матеріали і вироби класифікують за характером бу­дови черепка, щільністю та призначенням.
За характером будови черепка розрізняють тонку і грубу керамі­ку Тонка кераміка (фарфор, фаянс) має малозернисту будову череп­ка Груба кераміка має неоднорідну великозернисту будову черепка.
За щільністю кераміка ділиться на щільну (вологопоглинання менше 5%) і пористу (водопоглинання більше 5%).
За призначенням будівельні керамічні матеріали діляться на стінові, облицювальні і оздоблювальні, покрівельні і кислото­стійкі вогнетривкі, санітарно-технічні, спеціальні і труби.
До стінових керамічних матеріалів належить цегла глиняна звичайна, глиняна пустотіла і пористо-пустотіла (легка), а також
пустотілі керамічні камені.
За об'ємною масою стінові матеріали діляться на класи: А (700—100 кг/м3); Б (1000—1300 кг/м3); В (1300—1450 кг/м ); Г (більше 1450кг/м3).
Асортимент стінових керамічних матеріалів


Цегла глиняна звичайна випускається одинарна (250х120х х 65 мм) і модульна (250 х 120 х 88 мм). За покликами міцності на стискування цегла ділиться на сім марок: 75, 100, 125, 150, 200 250 300 (кгс/см2), щільністю 1,7-1,9 г/см3, морозостійкістю 15—20. Модульна цегла має круглі або щілиноподібні пустоти, що дозволяє знизити її масу і заощадити сировину.
Цегла глиняна звичайна використовується для кладки стін, печей, димарів, перегородок і т.ін. у зонах, де температура не перевищує температури її випалу. Цеглу напівсухого пресування не допускається використовувати для кладки фундаментів і цо­колів нижче гідроізоляційного шару.
Цегла глиняна пустотіла випускається одинарною модульною і полуторною (250 х 120 х 130 мм), марок 75-150 (кгс/см2), щільність близько 1,3 г/см3, морозостійкістю не менше 15. Така цегла має наскрізні чи ненаскрізні пустоти і використовується аналогічно
глиняній звичайній. Однак для кладки фундаментів, підземних час­тин стін, печей димових каналів і труб вона не придатна.
Цеглу пористо-пустотілу (легку) одержують із сировинної маси, що містить вигораючі домішки. Вона випускається модульна у зале­жності від щільності — трьох класів (А — 700—1000 кг/м3; Б — 1000—1300 кг/м3 і В — 1300—1450 кг/м3), марок 35—100 (кгс/см2), розмірами 250 х 120 х 65, 250 х 120 х 88 і 250 х 140 140 мм, морозо­стійкістю не менше 10. Легка цегла застосовується для кладки зовні­шніх і внутрішніх стін приміщень з нормальною вологістю повітря.

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.