Книжки по товарознавству

Мінеральні в'яжучі матеріали, їхні види і властивості

Оснач. Товарознавство

Мінеральними (неорганічними) в'яжучими речовинами називають порошкоподібні речовини, що утворюють з водою плас­тичну клейку масу, яка з часом перетворюється в штучне каменеподібне тіло. У будівництві вони застосовуються для скріплення стінових матеріалів у монолітні конструкції, готування оздоблю­вальних розчинів і виробництва пожежобезпечних матеріалів (бето­ну, залізобетону, силікатної цегли, азбоцементних виробів та ін.).
Суміш мінеральної в'яжучої речовини з водою називається тістом. При додаванні до тіста піску утворюється розчин, а як­що вводиться і більш вагомий заповнювач (щебінь, гравій, кера­мзит) — бетон. Бетон з металевою арматурою називається залі­зобетоном. Якщо до затвердіння бетонної суміші металеву арматуру натягнути, а після затвердіння відпустити, то одержу­ють напружений залізобетон.
На рис. 15.1 показана класифікація мінеральних в'яжучих ре­човин.
У залежності від умов затвердіння і збереження міцності мі­неральні в'яжучі речовини діляться на повітряні, гідравлічні і автоклавного твердіння. Повітряні в'яжучі речовини можуть за- твердівати і тривалий час зберігати свою міцність тільки на пові­трі. До них відноситься повітряне вапно, гіпсові та ангідритові в'яжучі і т.ін.

Ви бачите тільки 46% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.