Книжки по товарознавству

Гідравлічні в'яжучі матеріали

Оснач. Товарознавство

У будівництві як мінеральні в'яжучі матеріали най­більш широко застосовуються цементи. Це гідравлічні в'яжучі матеріали, які одержують високотемпературною обробкою до ступеня часткового чи повного плавлення сировинних матеріалів, що складаються в основному із силікатів і алюмінатів кальцію. Спечена сировинна суміш у вигляді зерен розміром до 40 мм на­зивається клінкером.
За видом клінкеру і речовинним складом розрізняють порт­ландцемент, портландцемент з активними мінеральними добав­ками (до 20%), шлакопортландцемент (з додаванням понад 20% гранульованого шлаку), пуцолановий портландцемент (з дода­ванням понад 20% активних мінеральних добавок), глиноземис­тий, високоглиноземистий і гіпсоглиноземистий (на основі гли­ноземистого клінкеру).
За міцністю на стискання при затвердінні цементи випуска­ються високоміцні (марки вище 550), підвищеної міцності (марки 500 і 550), рядові (марки 300 і 400) і низькомарочні (нижче марки 300). В таблиці 15.1 показані механічні властивості портландце­менту.
Таблиця 15.1 МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ


За швидкістю затвердіння — звичайні (твердіють протягом 28 діб), швидкотвердіючі (2—28 діб) і дуже швидко твердіючі (1 доба і менше).
За термінами схоплювання — повільного схоплювання (поча­ток схоплювання через 1,5 години і більше після затвердіння), такі, що нормально схоплюються (від 45 хвилин до 1,5 години) і швидкого схоплювання (менше 45 хвилин).
Основним представником цементів є портландцемент і його різно­види. Звичайний портландцемент являє собою тонкий порошок сіро- зеленого кольору. Випускається марок 400,500,550 і більше (кгс/см ).
Портландцемент з активними мінеральними добавками випу­скається пластифікований, гідрофобний, швидкотвердіючий, су­льфатостійкий, тампонажний, що розширюється, що напружуєть­ся, білий, кольоровий, жужільний і пуцолановий.
Пластифікований портландцемент містить поверхнево-ак­тивну добавку, що підвищує пластичність цементного тіста і його морозостійкість.
Гідрофобний портландцемент містить поверхнево-активну добавку, що зменшує здатність цементу змочуватися водою, а отже, довго зберігати активність і не збиватися в грудки у воло­гих умовах. Гідрофобний цемент відрізняється також підвище­ною пластичністю, морозостійкістю і водонепроникністю.

Ви бачите тільки 32% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.