Книжки по товарознавству

Бетон і залізобетон

Оснач. Товарознавство

Класифікація бетонів. Характеристика видів
Бетон є одним з основних будівельних матеріалів, який широко використовується в будівництві. Бетони класифі­куються за призначенням, за видом в'яжучої речовини і напов­нювача, об'ємною масою. На рис. 15.2 показана класифікація бетонів.


Рис. 15.2. Класифікація бетонів
За призначенням бетони діляться на конструкційні та спеціа­льні. Конструкційні призначаються для виготовлення виробів і конструкцій, які використовуються в звичайних умовах і не ви­конують теплозахисних функцій: балки, колони, стіни різних
споруд і будівель.
До спеціальних видів бетону належать високоякісний, гідро­технічний, теплоізоляційний, жаростійкий, кислотостійкий, до­рожній, для легких стін, для санітарно-технічних споруд і т. ін.
Найбільше використовуються важкі бетони. Основними нор­мованими показниками важких бетонів є: міцність, водонепрони­кність і морозостійкість. Показник міцності на стискування (мар­ка бетону) є основним для бетонів всіх видів і призначення. За показниками міцності на стискування важкі бетони діляться на чотирнадцять марок: М40, М75, М100, М150, М200, М250, М300, М350, М400, М450, М500, М600, М700 і М800.
За показниками водопроникнення важкі бетони поділяються на шість марок: В2, В4, В6, В8, В10 і В12, а за морозостійкістю — на вісім: Мрз 50, Мрз 75, Мрз 100, Мрз 150, Мрз 200, Мрз 300,
Мрз 400 і Мрз 3500.
За видом в'яжучої речовини бетони поділяють на цементні,
вапняні, гіпсові і т. ін.
Гідротехнічний бетон (підводний, надводний) має підвищену водостійкість, водонепроникнення, морозостійкість, стійкість до агресивного середовища. Виготовляється на основі сульфатос­тійкого портландцементу з пластичними домішками, які гідро- фобізують. Використовується для будівництва споруд, які екс­плуатуються у воді.

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.