Книжки по товарознавству

Органічні в'яжучі речовини і вироби на їхній основі

Оснач. Товарознавство

Органічні в'яжучі речовини являють собою природні чи штучні, рідкі чи тверді продукти — суміші високомолекулярних вуглеводнів і їхніх неметалевих похідних, фізико-механічні властивості яких змінюються залежно від температури. При її збільшенні пластичність органічних в'яжучих речовин поступово підвищується і вони переходять у в'язкотекучий стан, при зни­женні температури пластичність втрачається і речовини стають крихкими.
Органічні в'яжучі речовини використовуються в будівництві для виробництва асфальтових бетонів, покрівельних, гідроізоля­ційних і пароізоляційних матеріалів, гідроізоляційних і дорожніх мастик, емульсій, паст й ін. Широке застосування органічних в'яжучих речовин у будівництві обумовлено гарною їхньою змі­щуваністю і адгезією з твердими матеріалами, високою водонеп­роникністю, стійкістю проти атмосферних впливів. Однак під ді­єю сонячних променів і кисню змінюється їхній хімічний склад, а отже, і властивості, тобто вони «старіють».
До органічних в'яжучих речовин належать бітуми і дьогті.
Бітуми — це тверді, напівтверді чи рідкі природні або штучні речовини, що складаються з високомолекулярних вуглеводнів і домішок.
Природні бітуми являють собою тверду, в'язку чи в'язкопластичну різновидність нафти. Вони зустрічаються у вигляді само­стійних відкладень, крім того, ними просочені пористі породи (доломіти, піщаники, сланці, вапняки). З гірських порід їх витя­гують виварюванням у казанах чи за допомогою органічних роз­чинників. При вмісті бітуму в породі до 2—3% їх перемелюють у порошок і застосовують як компонент асфальтобетону.
Природні бітуми зі вмістом мінеральних домішок більше 20% за масою прийнято називати природними асфальтами, а без міне­ральних домішок — асфальтами.
Перспективним є застосування природних бітумів як енерге­тичної сировини для одержання синтетичної нафти, а також сір­ки, ванадію, нікелю, германію, урану, кобальту й ін.
Штучні бітуми одержують у процесі переробки нафти чи за­лишкових нафтопродуктів. Такі бітуми називаються нафтовими. У залежності від технології виробництва вони діляться на залиш­кові, які одержуються після добору олій з гудронів; окислені, які одержуються продувкою гудронів повітрям; крекінгові, які одер­жуються окислюванням крекінг-залишків, екстрактні (продукти обробки гудрону слабкими розчинниками) і кислотні (продукти обробки гудрону сірчаною кислотою).

Ви бачите тільки 34% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.