Книжки по товарознавству

Збереження і транспортування мінеральних і органічних в'яжучих речовин і виробів на їхній основі

Оснач. Товарознавство

Мінеральні в'яжучі речовини упаковують у чотири- чи шестишарові паперові мішки масою до 50 кг або перевозять на­валом. Для транспортування використовують криті вагони, кон­тейнери, а також спеціально обладнані автомобілі і залізничні ва­гони.
На паперових мішках зазначають найменування виготовлюва­ча чи його товарний знак, повне найменування в'яжучої речови­ни, її гарантовану марку і номер стандарту.
На кожну партію в'яжучої речовини, що поставляється, скла­дають паспорт, у якому зазначають найменування чи товарний знак підприємства-виготовлювача, дату відвантаження, номер паспорта, партії постачання, повне найменування речовини та її гарантовану марку, вид і кількість добавок, номер стандарту й ін. У кожну транспортну одиницю також вкладають ярлик, де зазна­чають найменування чи товарний знак заводу-виготовлювача, повне найменування і марку в'яжучої речовини, вид добавок і номер стандарту.

Ви бачите тільки 23% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.