Книжки по товарознавству

Сирохман. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення

Сирохман І.В Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення:навч.пос.(для студентів вищих навчальних закладів)/І.В.Сирохман,В.М.Загородня.-К.:Центр учбової літератури,2009.-544с.

Навчальний посібник розрахований на підготовку спеціалістів і магістрів спеціальностей «Товарознавство і комерційна діяльність», «Експертиза товарів і послуг», «Товарознавство і експертиза в митній справі» з спеціальної дисципліни, вивчення якої передбачено у навчаль­них закладах III і IV рівнів акредитації.

Він також має бути використаний студентами, які спеціалізуються на технології хар­чових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення, біотехнології біологічно-активних речовин.

У навчальному посібнику розглянуті проблеми функцій їжі, інгредієнтний склад функціональних продуктів, проблеми створення і виробництво цих продуктів, зв'язок між використаними харчовими і біологічно активними добавками, споживними властивостями продуктів. Розглянуто функціональні властивості природних і продуктів переробки зерна. Значна увага приділена характеристиці асортименту хлібобулочних, кондитерських виробів, молочних, жирових, м'ясних і рибних товарів функціонального спрямування.

Посібник включає новітні досягнення науки і техніки щодо проектування продуктів функціонального призначення та їх використання.

Частину матеріалу можна адресувати широкому колу читачів.