Книжки по товарознавству

Астапова. Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари

Астапова Г.В Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари:навч.пос.для студ.вищ.навч.закл./(Г.В.Астапова,Л.Г.Саркісян та ін.)-К.:Центр учбової літератури,2009.-120с.

Надано принципово нову комплексну характеристику матеріалознавства природ­них ресурсів і сировини.

Обгрунтовано систему взаємодії механізму використання відтворення природних ресурсів та управління еколого-економічної діяльності. Технологічні основи перероб­ки природної сировини у непродовольчі товари та принципи раціонального природо­користування й відтворення природних ресурсів.