Книжки по товарознавству

Хімічний склад природної сировини і матеріалів

Астапова. Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари

Хімічним складом і будовою вихідних речовин і матеріалів визначаються фізичні, хімічні, біологічні властивості товарів. Знання хімічного складу і будови вихідної сировини необхідно для розуміння закономірностей формування споживних властивостей і якості товарів, особливостей зміни цих властивостей під впливом різних факторів (зберігання, транспортування та використування).
З урахуванням хімічного складу і будови вихідних сировинних матеріалів вибирають найбільш раціональну конструкцію виробів і встановлюють оптимальні режими технологічних процесів їх виготовлення.
Вихідними матеріалами для виготовлення різноманітних товарів є прості і складні речовини, що характеризуються незмінним хімічним складом і визначеними властивостями. Багато показників цих властивостей (густина, температурні константи, спектральні характеристики та ін.) використовуються для ідентифікації досліджуваного зразка речовини. Відхилення величини цих показників свідчать про домішку інших речовин у досліджуваному зразку. Розрізняють елементарний (елементний) і більш складний хімічний склад речовин, що встановлюють методами аналітичної хімії, які включають якісний і кількісний аналіз.
Сукупність методів якісного виявлення й кількісного визначення елементів, що входять до складу хімічних сполук, називають елементним (елементарним) аналізом. При встановленні елементного складу речовини визначають вид і кількісне співвідношення хімічних елементів.
Кількість елемента, що знаходиться у формі простої речовини або якої-небудь хімічної сполуки, визначають шляхом виміру певної фізичної величини (властивості). Найбільш розповсюджені методи кількісного аналізу, засновані на вимірі таких фізичних величин, як, наприклад, маса, обсяг, густина, в'язкість, а також коливання атомів і молекул, показників розсіювання й заломлення світла тощо.

Ви бачите тільки 38% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.