Книжки по товарознавству

Типи хімічних зв'язків у молекулах різних тіл

Астапова. Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари

З курсів органічної й неорганічної хімії відомо, що будова і властивості речовин обумовлені природою атомів і типом їх зв'язку у молекулах. Об'єднання атомів у молекулу досягається за рахунок електронів, що стають загальними для всіх атомів. Майже у всіх органічних сполуках, твердих кристалічних тіл і в багатьох неорганічних з'єднаннях, найбільш розповсюдженим типом зв'язку є ковалентний зв'язок.Він дуже міцний, характеризується високою енергією зв'язку (в алмазі), що обумовлює високу твердість і міцність кристалів. На рис. 1.3 видно, що в молекулі СІ2 два атоми хлору, що мають у зовнішньому шарі по сімох електронів, приймає стійку конфігурацію шляхом об'єднання двох загальних електронів, унаслідок чого, кожен атом підвищує на одиницю число електронів у своєму валентному шарі.

Рис. 1.3. Ковалентний зв'язок у молекулі хлору.
Існують іонні чи електровалентні зв'язки, що підвищують температуру плавлення й забезпечують малу летучість. Наприклад, солі, основні окисли й інші з'єднання, що добре проводять струм, при нормальній температурі й тиску являють собою тверді кристалічні тіла з підвищеною температурою плавлення.

Ви бачите тільки 37% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.