Книжки по товарознавству

Властивості природної сировини й матеріалів

Астапова. Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари

Властивості сировинних матеріалів обумовлюють їхнє застосування у виробництві товарів і значною мірою впливають на показники якості товарів і термін їхньої служби. Залежно від природи властивості характеризують відношення сировинних матеріалів до механічних, хімічних впливів, до дії температури й інших факторів. Відповідно до цього властивості матеріалів поділяють на: механічні, хімічні, фізико-хімічні й біологічні.
Механічні властивості і їхні показники характеризують матеріали, що у процесі переробки піддаються розтягненню, стисканню, згинанню й іншим впливам. При механічній обробці матеріалів на них діють різні навантаження: періодичні й постійні, статичні й динамічні. Такі навантаження приводять матеріал до руйнування. Навантаження, при якому матеріал руйнується, називається руйнуванням. Під впливом навантаження в матеріалі виникають внутрішні напруження, значення яких є мірою сил пружності матеріалу й дорівнюють відношенню навантаження до одиниці площі.
Властивість матеріалу опиратися руйнуванню під дією зовнішніх навантажень називають міцністю. Вона обумовлена силами взаємодії атомних часток, що складають матеріал, змінами в будові й розташуванні молекул. Зміни відносного розташування часток у матеріалі відбувається в результаті деформування. Найбільш простими видами деформування є розтягання, стиск, вигин, зрушення, крутіння.
Деформації матеріалів бувають оборотні й необоротні. При оборотній деформації первісний стан, розміри й форма тіла постійно відновлюються після зняття навантаження. Деформація вважається необоротною (пластичною), якщо тіло після зняття навантаження не повертається в первісний стан, при цьому відбувається зсув одних елементарних часток стосовно інших.
Параметри деформування: відносне подовження - величина, що характеризує різницю довжин зразка вихідної і після деформування; кут зрушення - зміна прямого кута між променями, що виходять з однієї точки в зразку при його 1 деформуванні.
Показниками міцності матеріалів є:

Ви бачите тільки 21% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.