Книжки по товарознавству

Класифікація природних ресурсів та матеріалів з природної сировини

Астапова. Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари

Національне багатство є сукупністю матеріальних і духовних благ, створених і нагромаджених суспільством за всю історію його розвитку.
Національне багатство (НБ) - складається із двох частин: матеріальної та нематеріальної. До першої належать природні блага, створені людиною матеріальні фонди, а до другої - духовні цінності.
Природні блага - матеріально-речовинна субстанція НБ і його складова, унікальна за своїми значенням і роллю.
Під природними ресурсами (ПР) розуміють природні тіла, які людина використовує у своїй діяльності.
ПР дуже різноманітні, як і можливості їх використання, є складовою матеріально-технічної бази суспільного виробництва.
ПР - категорія історична. їх використання пов'язане з розвитком технології виробництва. Були часи, коли людина не знала, як використовувати кам'яне вугілля, виплавляти метал і використовувати електроенергію.
За своєю матеріальною сутністю ПР - частина географічного середовища, сукупність природних умов існування та діяльності людини.
В процесі впливу людського суспільства на природу збільшуються масштаби оволодіння компонентами й силами природи, тобто природними ресурсами, розширюється сфера застосування їх, відбувається зміна пріоритетів у використанні природних ресурсів та їхнього впливу на економіку держав, світового господарства.
До ПР відносять крім первинних (природних) вторинні ресурси, які є відходами виробництва та життєдіяльності людини.
Декларацією про державний суверенітет України, прийнятою Верховною Радою України в 1991 році, встановлено, що земля, її надра, повітряний простір, водні та інші ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу та морської економічної зони виключно є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету держави й використовуються з метою забезпечення матеріальних і духових потреб її громадян.
Існує декілька класифікацій ПР. Згідно за їх приналежністю поділяються на природні групи: водні, повітряні, ґрунтові, рослинні, тваринні, мінеральні, кліматичні тощо. За їх використанням ПР поділяються на: використані в виробничій й в невиробничий сфері (естетичні, наукові тощо). За їх замінністю ПР поділяють на: замінні (на приклад, паливно-мінеральні енергетичні ресурси можливо замінити повітряною, сонячною енергією) і незамінні ( прісну воду для пиття нічим замінити). Великий теоретичний інтерес становить класифікація ПР такими ознаками, як невичерпні і вичерпні ресурси (рис. 2.1).
До невичерпних благ належать водні ресурси, ресурси атмосферного повітря і космічні ресурси (до них належить: сонячна енергія, J енергія морських приливів, енергія повітря), енергія земних надр. Вони невичерпні як фізичне тіло, але такі ПР, як вода та повітря підвладні впливу технічного прогресу, а при сильному забруднені можливе якісне виснаження цих видів ресурсів. Космічні ресурси можуть і змінюватися під впливом господарської активності людини. Зміна складу атмосфери може спричинити зміну площі сонячної радіації (аварія на Чорнобильський АЕС).

Ви бачите тільки 32% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.