Книжки по товарознавству

Неорганічні матеріали з природної будівельної, гірно-хімічної сировини та нерудних корисних копалин

Астапова. Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари

До природної будівельної сировини належать вапняк, доломіт, глина, пісок, мармур, граніт. Апатити, фосфіти, поварена і кам'яна сіль, сірка, барит, бром і йодомістячи розчини тощо являють горно-хімічну сировину. Основними видами нерудних корисних копалин є: яшма, агат, гірський кришталь, гранат, корунд, алмази тощо.
Всі ці види об'єднуються в групу - природні кам'яні матеріали - вироби, які отримують механічною обробкою гірських порід. Природні кам'яні матеріали, що називають нерудними, широко використовують у будівництві, їх частка у затратах на будівництво перевищує 20 %. Вони використовуються як опосередковано (для побудови фундаментів, стін, облизування будинків та споруд тощо), так і для отримання інших матеріалів (скла, бетонів, розчинів, кераміки тощо).
Залежно від ступеня обробки кам'яні матеріали та вироби поділяються на:
грубооброблені (щебінь, гравій, бутове каміння);
розпилені одиничні вироби (плити, блоки);
архітектурні деталі різної форми.
За призначенням розрізняють кам'яні матеріали та вироби для зовнішнього та внутрішнього облицювання, обладнання покрівлі, шляхових покриттів та підлог, виробництва бетону та інших безвідпалих матеріалів та виробів, побудови гідротехнічних споруд.
За характером споживання природні кам'яні матеріали можуть бути класифіковані на будівничі та облицювальні матеріали з масивних гірських порід (облицювальні, декоративні, кислотостійкі, вогнестійкі, дорожні та стінові, одиничне каміння, щебінь, гравій, а також пісочні, пісочно-гравійні та пісочно - галькові матеріали з сипких осадових порід для бетонів, розчинів та дорожніх робіт).
За об'ємною масою будівельні матеріали та вироби з природного каміння поділяються на важкі та легкі.
Природні кам'яні матеріали добувають шляхом проведення гірських робіт. Породи невеликої та середньої твердості випилюють з масиву за допомогою каменерізних машин, а тверді породи добувають буроклиновим (виколкою) або буровибуховим способами. Розроблювані родовища називаються кар'єрами, а утворені при цьому порожнини - відпрацьовками.
Після добування частина кам'яних матеріалів набуває товарного вигляду безпосередньо в кар'єрах (пісок, щебінь, бутове каміння). Значна їх частина перевозиться на кам'янообробляючі заводи, де за допомогою розпилів, шліфування та полірування вони набувають задані розміри, форму (фасонні деталі) та фактуру зовнішньої поверхні.
В основі класифікації гірських порід, які являються основою здобуття кам'яних матеріалів, лежить розроблений М. В. Ломоносовим принцип поділу, що враховує умови їх утворення. Відповідно до цього гірські породи поділяють на вивержені або магматичні (первинні), осадові (вторинні), метаморфічні (видозмінені).
Вивержені породи утворились шляхом охолодження та затвердіння магми. Так, масивні глибинні породи утворилися при затвердінні магми, що відбувалося у глибинах земної кори при високому тиску, їм притаманні чітко виражена кристалічна будова, висока щільність, міцність на стискання, морозо та атмосферостійкість, гарна здатність до шліфування та полірування. До масивних глибинних порід відносять граніт (сірого, червоного та червоно-коричневого кольору), сієніт (трохи темніший за граніт), діорит (сірого темно-зеленого кольору габро (сірого, від темно-зеленого до чорного кольору), лабрадорит (чорного кольору). Вони застосовуються як облицювальний матеріал, мозаїчні плити для підлоги, бортове каміння тощо.
Масивні породи, що вилилися, є продуктами швидкого охолодження магми у верхніх шарах земної кори або на її поверхні. За властивостями та хіміко-фізичному складу вони подібні до масивних глибинних порід, але кристалічна структура у них менш виражена. До цієї групи природних кам'яних матеріалів відносять кварцовий та безкварцовий порфір, трахіт, діабаз, базальт, порфірит, андезит. Масивні породи, що вилилися, використовуються у вигляді одиничного каміння, щебеня, плит, брущатки, як сировина для кам'яного лиття (діабаз, базальт) тощо.
Вивержені уламкові породи утворилися внаслідок швидкого охолодження магми. Бульбашки газів, що залишилися в товщі охолодженої магми, надають цим породам склоподібну пористу будову.
Уламкові крихкі породи (пемза, вулканічні піски та попіл) використовуються як добавки при виготовленні мінеральних в'яжучих речовин, а також як теплоізоляційний і абразивний матеріал (пемза).
Уламкові цементуючі породи утворились внаслідок охолодження суміші лави, попелу та пісків. Вони мають склоподібну будову та застосовуються як крупні стінові блоки (туфи), піски або щебінь для легких бетонів та розчинів, активних добавок до мінеральних в'яжучих речовин, облицювального матеріалу тощо.
Осадові породи утворилися внаслідок руйнування вивержених порід під впливом води, вітру, температури, тиску, вуглекислого газу та інших атмосферних факторів - механічні відкладення, осадження солей у водоймищах, яки висихають - хімічні осади або накопичення органічних осадків - органічні відкладення. Осадові породи застосовуються як облицювальний матеріал внутрішніх частин будинку та сировини для виробництва мінеральних в'яжучих речовин (гіпс, ангідрит, крейда тощо), вогненосних виробів (магнезит, доломіт), облицювальних плит, щебеня, одиничного каміння (доломіт, піщаник, брекчія), теплоізоляційних матеріалів (діатоміт, трепел) тощо.
Метаморфічні породи утворилися внаслідок перетворення осадових та вивержених порід під впливом високих температур та великого тиску. Вони відрізняються шаровою будовою, володіють високою щільністю, міцністю та атмосферостійкістю. З них виготовляють облицювальні плити та архітектурні деталі (мармур), плити для облицювання каналів, кладки фундаментів, облаштування тротуарів (гнейси), плитку для крівлі (глинисті сланці) тощо.
Властивості природних кам'яних матеріалів визначаються їх мінералогічним складом.
Мінерал - природне тіло, що утворилося у результаті фізико-хімічних процесів на поверхні або у глибинах землі, що володіє однорідним хімічним складом, будовою та властивостями. За розповсюдженням у природі всі мінерали поділяють на породо- та рудоутворюючі, другорядні та рідкі (дорогоцінні каміння, самородні метали тощо). Найбільш важливими породо- та рудоутворюючими мінералами є кварц, польовий шпат, слюда, азбест, кальцит, магнезит, доломіт, гіпс, ангідрид, корунд та ін.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.