Книжки по товарознавству

Природні комплекси, їх загальні властивості та використання

Астапова. Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари

ПК - сукупність природних компонентів, які створюють систему різних рівнів від географічної оболонки до фації (умов опадонакопичення з усіма особливостями середовища). ПК - включають ділянки земної кори з присутніми для неї рельєфом, грунти, приземний шар атмосфери та ін. Найбільш природним комплексом є географічна оболонка - комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і взаємодії речовин окремих геосфер (гідросфери, атмосфери та ін.).
Географічна оболонка є складною динамічною природною системою, що характеризується наявністю речовин у трьох агрегатних станах - твердому, рідкому і газоподібному. У розвитку географічної оболонки є певні закономірності: цілісність - всі компоненти становлять єдине ціле; ритмічність - періодичне повторення природних явищ (ніч, день, весна, літо, зима, осінь), похолодання чи потепління клімату; - зональність - зміна характеру і властивостей природних комплексів;
висотна поясність - зміна рельєфу, вод, клімату, ґрунтів залежно від висотності місцевості.
Ландшафт - природна система, яка складається з морфологічних частин (місцевості, фацій), компонентів (гірських порід, рослинності). Іноді ландшафт порівнюють з пейзажем - вид зображення місцевості, особливо природи. Природний ландшафт формується під впливом природних процесів. Дослідження з космосу природних ресурсів Землі дозволяють виявити в ландшафті місця нафти й газу. Під впливом антропогенних дій структура й зовнішній вигляд ландшафту зазнають зміни. Часто порушені ландшафти відновлювати надзвичайно важко, а деколи і просто не можливо.
Фауна - природний комплекс, який являє собою сукупність видів живих організмів, котрі мешкають на певній території, або Землі в цілому. Категорія фауни птахів - орнітофауна, а фауна риб - іхтіофауна. Фауна в процесі еволюції зазнала зміни. Вона характеризується кількістю видів тварин, які об'єднанні спільною областю поширення (ареалом), ступенем її своєрідності (ендемізмом). Всі види тварин (їх шкіри, хутро) використовуються в переробці на товари (хутряні, взуттєві, галантерейні). На жаль, антропогенний вплив на фауну призводить до зникнення окремих видів живих організмів. Види, які зникають, заносяться в Червону книгу і для них створюється особливий режим.

Ви бачите тільки 45% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.