Книжки по товарознавству

Основні положення раціонального природокористування

Астапова. Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари

Розвиток науково-технічного процесу супроводжується інтенсивним використанням природних ресурсів. Першочерговими задачами стають: охорона й раціональне використання природних ресурсів, широке залучення в ресурсний цикл поновлюваних джерел енергії (енергії води, вітру й сонячної енергії), комплексне використання природних ресурсів.
Природокористування - це використання людиною з метою свого життєзабезпечення речовин і властивостей навколишнього середовища. Природокористування людини проявляються в чотирьох формах: життєзабезпечуючий, господарсько-економічній, оздоровчій і культурній.
Раціональне природокористування відрізняється наступними особливостями:
використання природних ресурсів повинне супроводжуватися їхнім відновленням (для поновлюваних природних ресурсів); комплексне використання природних ресурсів; вторинне використання природних ресурсів; проведення природоохоронних заходів;
упровадження новітніх технологій з метою зниження антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище і базується на ряді громад принципів.
До них відноситься принцип системного підходу, що передбачає всебічну комплексну оцінку впливу виробництва на середовище і її відповідні реакції.
З позиції системного підходу жоден природний ресурс не може використовуватися чи охоронятися незалежно один від одного. Так, наприклад, підвищення родючості ґрунтів за рахунок зрошення за допомогою зрошувальних систем може привести до виснаження водяних ресурсів, яке необхідно передбачати й попередити.
Скидання відходів у ріку повинно оцінюватися не тільки по впливі їх на рибу, але й на біохімію даного водяного об'єкта й на всю систему водопостачання району, де протікає ця ріка, зокрема ту чи водойму водотік, куди ця ріка впадає.
Принцип оптимізації природокористування полягає в прийнятті найбільш доцільних рішень у використанні природних ресурсів і природних систем на основі одночасного екологічного й економічного підходу, прогнозу розвитку різних галузей і географічних регіонів. Відповідно до цього принципу доцільним є переміщення деяких лісопереробних підприємств у райони, ближче до запасів сировини, що знижує навантаження на виснажені запаси деревини. Відкриті кар'єрні способи розробки корисних копалин мають ряд переваг перед шахтним видобутком за ступенем максимального використання сировини, але приводять до втрати родючих ґрунтів. Оптимальним при цьому є сполучення відкритих розробок з рекультивацією земель і відновленням їхньої родючості.
Принцип випередження темпів заготівлі й видобутку сировини темпами виходу корисної продукції заснований на зниженні кількості відходів, що утворяться у процесі виробництва, тобто на більш повному використанні тієї самої кількості вихідної сировини. Він припускає приріст продукції не за рахунок залучення у використання нових мас природних ресурсів, а за рахунок більш повного їхнього використання шляхом ресурсозбереження й удосконалювання технологічних процесів.
Принцип гармонізації відносин природи й виробництва зважується на створенні й експлуатації природно-технічних, геотехнічних чи еколого-економічних систем, що є сукупністю якого-небудь виробництва і взаємодіючих з ним елементів природного середовища, що забезпечують, з одного боку, високі виробничі показники, а з іншого боку - підтримку в зоні свого впливу сприятливої екологічної обстановки, максимально можливе збереження й відтворення природних ресурсів. У таких системах передбачається прогнозування небажаних і небезпечних ситуацій, а також реалізація заходів для їхнього запобігання. Система має службу керування, задачею якої є своєчасне виявлення можливих шкідливих впливів і внесення необхідних корективів у певний компонент системи (виробництво чи навколишнє середовище). Якщо виявлене погіршення стану навколишнього природного середовища, служба керування приймає рішення про необхідність зупинити виробничий процес, зменшивши при цьому обсяги викидів і скидань.

Ви бачите тільки 36% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.