Книжки по товарознавству

Єгоров. Технологія виробництва преміксів

Єгоров Б.В.,Шаповаленко О.І.,Макаринська А.В. Технологія виробництва преміксів.Підручник.-К:Центр учбової літератури,2007.-288с.

У підручнику подано характеристику сировини, проаналі­зовано рецептуру преміксів, наведено їхню класифікацію, поря­док розрахунку рецептів преміксів та наукові основи їхнього виробництва. Розглянуто принципову та окремі технології про­мислового виробництва преміксів, порядок здійснення техно­логічного контролю виробництва.

Для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівнів ак­редитації, які навчаються за спеціальністю «Технологія збері­гання та переробки зерна», а також для фахівців цехів та заводів з виробництва преміксів, кормових добавок та комбікормів, птахофабрик та тваринницьких комплексів і господарств.