Книжки по товарознавству

Мікроелементи

Єгоров. Технологія виробництва преміксів

Біологічна роль мікроелементів, які входять до складу преміксів, загальновизнана. Мікроелементи - це група хімічних елементів, які містяться в організмі людини та тварини у дуже малих кількостях. Незважаючи на це, мікроелементи, які містяться в тваринних організмах, відіграють феноменальну роль у їхньому функціонуванні та розвитку. Так, залізо входить до складу більше ніж 70 різних елементів, які забезпечують транспорт електронів (цитохроми), транспорт та депонування кисню (міоглобін, гемоглобін), участь у формуванні окисно-відновних ферментів (оксидази, гідроксилази тощо). З 92 хімічних елементів, які трапляються в природі, 81 виявлено в організмі тварин та людей. При цьому 15 з них визнані есенціактивними - життєво необхідними: залізо, йод, мідь, цинк, кобальт, хром, молібден, нікель, ванадій, селен, марганець, миш'як, фтор, кремній і літій.
Потреба в кожному з них різна, що знаходить своє відображення в складі преміксів для різних видів тварин. Мікроелементи, які входять до складу преміксів, можуть бути у вигляді таких хімічних сполук, як оксиди металів, карбонати, неорганічні солі або хелатні сполуки. Хімічні речовини, які застосовують як складові мінеральні частини преміксів, повинні відповідати окремим вимогам за допустимим рівнем сторонніх домішок, вплив яких на організм тварин, а в остаточному підсумку - на організм людини є контрольованим та передбаченим. Так, застосування таких хімічних продуктів, як мідний купорос та цинковий купорос, що містять десяті частки відсотка нерегламентованих домішок, є не найкращим вибором для виготовлення якісних кормів та відповідно екологічно чистої продукції тваринництва. Це стосується і інших хімічних продуктів, які одержують з відходів виробництв. Таким чином, застосування очищених хімічних сполук у виробництві преміксів для тваринництва, в остаточному підсумку, забезпечує виробництво екологічно чистих продуктів харчування для населення та виключає можливий вплив негативних наслідків на здоров'я людини.
З точки зору організації збалансованої годівлі особливий інтерес становлять дві групи мікроелементів: незамінні та токсичні.
До незамінних для організму тварини і птиці відносять 14 мікроелементів: залізо, мідь, цинк, марганець, кобальт, йод, молібден, селен, хром, олово, нікель, кремній, фтор та ванадій.
Для поліпшення здоров'я та підвищення продуктивності тварин як добавки застосовують сполуки заліза, міді, цинку, марганцю, кобальту, йоду, селену та інших мікроелементів.
Роль інших незамінних мікроелементів в організмі тварин вивчена недостатньо. Немає прямих доказів необхідності їх включення до складу преміксів.
Залізо. Залізо відіграє основну роль у процесах кровотворення та тканинного дихання. В організмі тварин міститься 4-5 г заліза на 100 кг живої маси. Найбільша його кількість у селезінці та печінці. Основна маса цього елемента знаходиться у вигляді органічних сполук. До них відносять гемоглобін крові, міоглобін м'язової тканини та деякі ферменти. Йони заліза входять до складу залізопорфіринових комплексів, які є складовою частиною гемоглобіну, міоглобіну, цитохромів, цитохром оксидази, каталази, пероксидази та інших ферментів. Залізо, яке входить до складу гемоглобіну та міоглобіну, називають геміновим, а до негеміно- вого відносять залізо, яке міститься у вигляді залізо-білкового комплексу феритину. 95 % раціону містить негемінове залізо, доступність якого для тварин значно нижча, ніж гемінового, і значною мірою залежить від наявності в комбікормах речовин, які сприяють засвоєнню цього мікроелемента. Так, відомо, що аскорбінова кислота поліпшує всмоктування заліза, підтримуючи його у відновленому двовалентному стані, прості вуглеводи (фруктозу, лактозу тощо), амінокислоти (гістидин, лізин, цистеїн). Фітинові сполуки, навпаки, затримують всмоктування заліза.
Дефіцит заліза спричинює зниження синтезу гемоглобіну, що призводить до анемії, втрати апетиту, уповільнення росту, підвищення чутливості до хвороб.
Найбагатшу на залізо пшеничні висівки, трав'яне борошно, фуражне зерно тощо. Проте доступність заліза з таких джерел невисока через вміст у них фітинових речовин. Для збагачення кормів та комбікормів застосовують такі сполуки заліза, як сірчанокисле закисне залізо, молочнокисле залізо, казеїнат, метіонінат, лимоннокисле залізо, тартрат заліза, декстран заліза, поліфосфат заліза, карбонат заліза та окис заліза. Найбільш розповсюдженим у біологічному відношенні з усіх сполук для свиней є сірчанокисле та лимоннокисле залізо, а також декстран заліза. Інші тварини також краще засвоюють залізо з цих сполук. Враховуючи вартість мінеральної сировини при виробництві преміксів, перевагу віддають сірчанокислому закисному залізу.
Сірчанокисле закисне залізо, або залізний купорос FeS04-7H20, - світлі блакитно-зеленого кольору кристали, розчинні у воді. Розчини мають слабкокислу реакцію та в'яжучий присмак. Склад основної речовини - не менше ніж 95-97 %. Склад свинцю в ньому не перевищує 0,002%, миш'яку - 0,0001%.
Мідь. Мідь належить до найважливіших для організму елементів. Особливо важливу роль відіграє мідь як компонент цито- хромоксидази - ферменту, який є кінцевим продуктом окиснення органічних речовин в організмі. Нестача міді призводить до порушення активності ферменту та процесів тканинного дихання. Інший фермент - тирозиназа, бере участь в утворенні пігментів шкіри та вовни за допомогою окиснення тирозину та утворення з нього чорного пігменту меланіну.
Мідь впливає на обмін вуглеводів в організмі, ліпідів та мінеральних речовин, а також у деякій мірі вітамінів, впливає на стан ендокринної та нервової систем. Підгодовування сірчанокислою міддю позитивно впливає на м'ясну та вовняну продуктивність овець, ріст та розвиток ягнят, плодовитість вівцематок. Мідь ефективно впливає на ріст та розвиток великої рогатої худоби. При нестачі міді в раціонах розвиваються такі хвороби, як лизуха великої рогатої худоби, знебарвлення вовни в овець, різні форми анемії тощо.
Введення міді на фоні її нестачі в кормах підвищує м'ясну продуктивність свиней та курей. При додаванні до корму хутрових звірів сірчанокислої міді в дозі 0,5 мкг/кг на живу масу значно підвищується приріст маси тіла.
Слід відмітити, що найбільш продуктивні породи, гібриди і кроси тварин і птиці потребують підвищеного вмісту міді в преміксах і комбікормах.
Велика кількість сполук міді в раціонах діє на тварин токсично, викликає захворювання, які проявляються в жуйних тварин, наприклад, зменшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.