Книжки по товарознавству

Особливості нормування вмісту біологічно активних речовин у складі преміксів

Єгоров. Технологія виробництва преміксів

Розробка рецептури преміксів грунтується на нормах введення біологічно активних речовин до складу преміксів і комбікормів, Попит на премікси, який формується на вітчизняному ринку комбікормової сировини, визначає вимоги до удосконалення рецептури та технології виробництва преміксів. З метою регулювання складу рецептів преміксів фахівці у справах годівлі сільськогосподарських тварин та птиці розробляють норми забезпеченості у вітамінах, мінеральних та інших біологічно активних речовинах. Але такі норми потребують постійного перегляду, оскільки ситуація на аграрному ринку швидко змінюється. Так, останнім часом усе частіше стали з'являтися нові породи птиці та тварин, які запроваджуються вітчизняними науково-дослідними центрами або імпортуються з промислово розвинутих країн. Характер їх годівлі та потреба в поживних і біологічно активних речовинах істотно відрізняються від прийнятих в Україні норм. Так, несучість провідних вітчизняних кросів курей-несучок становить 240-250 яєць на рік у розрахунку на одну голову. Більшість птахофабрик України використовують сучасні кроси курей-несучок, у яких значно вища продуктивність. Наприклад, несучість промислових курей-несучок кросу Hy-line W-98 становить 300- 330 яєць на рік у розрахунку на одну голову. Найвищі середньодобові прирости маси тіла на відгодівлі свиней української степової білої породи становлять 450-500 г. В той же час в Україні набуває поширення французька порода свиней ландрас, яка має найвищі середньодобові прирости маси тіла на відгодівлі в межах 900-1000 г.
Зрозуміло, що така велика різниця в продуктивності тварин і птиці погребує коригування підходів до розрахунку рецептів преміксів з метою якомога повнішого забезпечення потреб тварин і птиці в біологічно активних речовинах з урахуванням найсучасніших досягнень у галузі фізіології їх годівНорми годівлі сільськогосподарських тварин та птиці були переглянуті останній раз у 1984 р. та в незмінному вигляді були затверджені в 1992 р. Міністерством сільського господарства та продовольства України, Укрмедбіопромом та Держкомітетом України з хлібопродуктів. Крім того, установлено, що залежно від рівня продуктивності тварин та птиці, наявності та рівня стресів, поживних властивостей сировини і комбікормів нормування вмісту біологічно активних речовин у складі преміксів необхідно постійно переглядати. Тому для забезпечення подальшої високої зоотехнічної продуктивності преміксів при розрахунку їх рецептури необхідно враховувати "Цілий ряд особливостей. Рівень вмісту в складі преміксів окремих вітамінів, мікроелементів, ферментів та інших компонентів, а також таке їх співвідношення, яке дозволяє досягати найвищої продуктивності тварин і птиці та якості харчових продуктів, є результатом тривалих наукових досліджень і являє собою «ноу-хау». Тому заслуговує на увагу вивчення рецептів преміксів, які виробляють провідні компанії та підприємства України, Європи і всього світу.
Проаналізувавши рецепти преміксів для промислових курей-несучок, які виробляються в Бельгії, Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Франції, Угорщині, Чехії, Росії та в Україні (табл. 3.1), можна зробити висновок, що для досягнення високої віддачі не слід обмежуватись установленими в нас нормами. Інакше птахофабрики, отримуючи комбікорм, вимушені самостійно збагачувати його вітамінами, а це, поряд з іншими причинами, підриває довіру до виробників комбікормів та веде до подорожчання продукції. Так, вітчизняні норми передбачають введення вітаміну А до складу преміксів для промислових курей-несучок в кількості 700 млн МО, у той час як у Німеччині та Угорщині цей показник вищий у 1,4 разу, в Чехії - в 1,57 разу, а в Бельгії - в1,7 разу.
Вітчизняні норми передбачають введення вітаміну D3 в кількості 80 млн МО на 1 т преміксу, тоді як у Франції цей показник вищий у 2,5 разу, в Німеччині та Чехії - в 3,1 разу, а в Бельгії-в 3,75 разу. Це одна з причин різноманітної рентабельності птахівництва та тваринництва в цих країнах.
Таке ж становище щодо нормування вмісту й інших вітамінів та мікроелементів. Наприклад, вміст вітамінів В6 і Н у складі вітчизняних преміксів не регламентовано, хоча досить відома їх роль у процесах синтезу та обміну речовин в організмі тварин. Норми введення заліза в 1,5-4 рази нижчі від європейських, марганцю - в 2,5-5 разів нижчі, цинку - в 2,6-4,4 разу нижчі, міді - 1,4-4 рази нижчі. Але, за свідченням академіка В.І. Фісініна, з 1964 р. по 1989 р. несучість промислових курей-несучок збільшилася зі 132 яєць на рік до 231, а в 2000-2005 pp. цей показник досяг 300-330 яєць на рік. Витрати комбікормів на одержання 10 шт. яєць зменшилися з 3,9 кг у 1965 р. до 1,78 кг у 1989 p., а в 2000-2005 pp. цей показник знизився до 1,1-1,2 кг. Ці дані свідчать, наскільки останнім часом зросла інтенсивність обмінних процесів у сільськогосподарської птиці, що потребує перегляду норм введення біологічно активних, мінеральних та інших речовин до складу преміксів.
Аналіз рекомендацій щодо складу рецептури преміксів для курей-несучок вказує на суттєві розбіжності та необхідність урахування особливостей вітчизняної кормової бази в розробці рецептів преміксів. Згідно даним ВНО «Укрптахопром» (2005 p.), в нашій країні використовують кроси птиці закордонної і вітчизняної селекції, які мають продуктивність вищу ніж 300 яєць на рік. В Україні найбільш поширені кроси курей-несучок Lohmann - 37% і Ну-line - 30%. В табл. 3.1 наведено норми активності і вмісту вітамінів і мікроелементів в розрахунку на 1 т 1%-го преміксу для цих кросів курей-несучок. Як видно, українські норми введення до складу преміксів різних біологічно активних речовин суттєво відрізняються від норм, які діють у країнах Європейського Союзу. Постачальники кросів птиці також рекомендують досить широкий діапазон вмісту вітамінів і мікроелементів, як правило, без урахування особливостей їх вмісту у вітчизняних кормових засобах і без урахування особливостей рецептів комбікормів.

Ви бачите тільки 39% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.