Книжки по товарознавству

Технологія виробництва комплексних преміксів

Єгоров. Технологія виробництва преміксів

Технологія виробництва комплексних преміксів характеризується великою кількістю компонентів (до ЗО та більше), які використовують для збагачення комбікормів. Вони мають різні фізичні властивості та входять до складу преміксів у мікро- та мак- родозах, що зумовлює особливості побудови технологічного процесу виробництва.Технологічний процес виробництва преміксів здійснюється на лініях:
- підготовки наповнювача;
. - підготовки жирів та олій;
- підготовки попередніх сумішей вітамінних препаратів;
- підготовки попередніх сумішей солей та інших мікроелементів;
- подачі макрокомпонентів;
- основного дозування та змішування;
- пакування продукції в мішки, іншу тару або упаковку.
Лінія підготовки наповнювача
Лінія призначена для очищення від домішок та гранулометричної підготовки наповнювача до змішування з компонентами преміксу. Найчастіше в ролі наповнювача преміксів застосовують висівки пшеничні, здрібнене зерно фуражної пшениці або ячменю, трикаль- цій фосфат, шроти, кормову крейду та вапнякове борошно. Важливо, щоб наповнювачі, які використовуються, були високої якості, особливо, щоб висівки пшеничні, або зернові компоненти, не були ушкоджені під час самозігрівання та не зазнали мікробіологічного псування. Вологість наповнювача не повинна перевищувати 10 %, інакше його потрібно сушити. Попередньо наповнювач очищують від сторонніх домішок, контролюють за гранулометричним станом та за необхідності здрібнюють. На рис. 4.1 наведено схему технологічної лінії приймання та підготовки висівок пшеничних як наповнювач преміксів. Під час приймання висівки пшеничні пропускають через ситовий сепаратор, у якому встановлюють полотно решітне № 100 з діаметром отворів 10 мм або сітку дротяну № 8 з отворами розміром у просвіті 8 х 8 мм.
Сходом з сита виділяються некормові залишки, які підлягають ліквідації в установленому порядку. Очищені від домішок висівки направляють в бункери 6 для зберігання. Подача висівок у бункери може бути передбачена за допомогою ланцюгового або шнекового транспортеру, або за допомогою поворотної труби 5. Для сушіння висівок пшеничних застосовують сушарки на рідкому паливі та природному газі. Як правило, застосовують спеціальну сушарку А1-ДОС з паспортною потужністю 5,0 т/год.
В ролі сушильного агента застосовують суміш топкових газів та повітря з температурою 170°С, температура висівок пшеничних на виході із сушарки становить близько 40°С. Останнім часом на сучасних підприємствах поширюється використання сушарок, обладнаних паровими калориферами.
Висушені висівки пневмотранспортером потрапляють у бункери 13 для оперативного зберігання. При подачі у виробництво висівки пшеничні сепарують за допомогою просіювальної машини 15, в якій установлюють полотно решітчасте № 16 з діаметром отворів 1,6 мм, або сітку дротяну №1,2 з розміром отворів 1,2 х 1,2 мм. Сходову фракцію висівок здрібнюють у молотковій дробарці 17 до крупності частинок, які характеризуються проходом через сітку дротяну № 1,2 на 99,0 %. Для досягнення такої крупності частинок у молотковій дробарці установлюють сито з діаметром 1,25-1,5 мм. З крупної фракції висівок, яку направляють на здрібнення, а також з мучнистої фракції висівок вилучають металомагнітні домішки.
На цій же технологічній лінії можна готувати і шроти, якщо їх застосовують наповнювачами преміксів. У цьому випадку в просіювальній машині 3 як сито установлюють полотно решітне № 150-200 з діаметром отворів 15-20 мм, або сітку дротяну № 14... 18 з розміром отворів 14 х 14-18 х 18 мм. Сходова фракція являє собою некормові відходи, які підлягають знищенню в установленому порядку.


При застосуванні зерна як наповнювача преміксів, його підготовку здійснюють на технологічній лінії, схема якої наведена на рис. 4.2. Зернову сировину направляють в скальператор типу А1-Б32-0 для виділення випадкових і крупних домішок. Для цього в скальператорі установлюють циліндричне сито з діаметром отворів 16 мм або барабан з сітки дротяної № 14 з розміром отворів 14x14 мм. Далі зерно направляють у сито- повітряний сепаратор типу А1-БИС або А1-БЛС, у якому встановлюють верхнє сито - полотно решітчасте № 100-160 з діаметром отворів 10... 16мм, або сітку дротяну №8... 14 з розміром отворів 8x8... 14x14 мм, а також нижнє сито - полотно решітне № 10-14 з діаметром отворів 1,0-1,4 мм, або сітку дротяну № 085-1,0 з розміром отворів 0,85x0,85 - 1,0x1,0 мм. Якщо вологість зерна перевищує 10,0%, його також піддають сушінню. Висушене зерно здрібнюють у дробарках у два етапи. В молотковій дробарці 11 першого етапу установлюють сито з діаметром отворів 3,0 мм.. Подрібнене зерно направляють у просіювальну машину 12, в якій установлюють полотно решітчасте № 16 з діаметром отворів 1,6 мм або сітку дротяну №1,2 з розміром отворів 1,2x1,2 мм. Сходову фракцію направляють на додаткове подрібнення в молотковій дробарці 13 другого етапу, в якій установлюють сито з діаметром отворів 1,25-1,5 мм. Подрібнений продукт повинен на 99,0 % проходити через сито з отворами розміром 1,2x1,2 мм.

Лінія підготовки жирів
Введення жирів сприяє зменшенню пиловиділення в процесі виробництва попередніх сумішей та преміксів, а також під час їх транспортування та застосування. Крім того, введення жиру запобігає прояву явища самосортування як попередніх сумішей, так і готових преміксів.
Для виробництва преміксів застосовують кормові тваринні жири, рослинні олії, а також мінеральні масла. Схема технологічної лінії підготовки жирів наведена на рис. 4.3.

Ви бачите тільки 37% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.