Книжки по товарознавству

Технологія виробництва мінеральних преміксів

Єгоров. Технологія виробництва преміксів

Виробництво мінеральних преміксів у спеціалізованих цехах передбачає необхідність використання таких технологічних ліній:
- приймання, зберігання та підготовки вапнякового борошна та фосфату кальцію кормового;
- підготовки кухонної солі;
- підготовки солей мікроелементів;
- виробництва попередньої суміші підготовлених солей мікроелементів;
- виробництва мінеральних преміксів.
У процесі виробництва мінеральних преміксів основна увага приділяється подрібненню вихідних компонентів, їх сушінню, дозуванню та очищенню від металомагнітних домішок.
Лінія приймання, зберігання та підготовки вапнякового борошна та фосфату кальцію кормового
Вапнякове борошно поступає в спеціалізованих м'яких контейнерах, а останнім часом усе частіше поступає в спеціальних автоцистернах. Вапнякове борошно переміщують за допомогою аерозоль-транспорту та завантажують в силоси для зберігання (рис.4.11).
Застосування аерозоль-транспорту дозволяє запобігти надмірній запиленості виробничих приміщень та поліпшити умови праці.
Фосфат кальцію кормовий поступає в поліетиленових мішках. Зберігають його в штабелях на піддоні. У міру необхідності мішки розтарюють у мішкорозтарювальній шафі 1, а далі норією подають у силоси для зберігання. Подальшу подачу у виробництво фосфатів та вапнякового борошна здійснюють за допомогою аерозоль-транспорту.
Лінія підготовки кухонної солі
Технологічний процес переробки кухонної солі найбільш трудомісткий. Кухонна сіль гігроскопічна та швидко втрачає сипучість. Спочатку її піддають попередньому здрібненню в каменедробарці 1 до частинок розміром біля 20 мм та подають у бункери, обладнані віброживильниками 2 (рис. 4.12). Після виділення металомагнітних домішок в магнітних колонках 3 кухонну сіль піддають другому етапу здрібнення в молоткових дробарках 4 до частинок розміром близько 5 мм. Далі кухонну сіль піддають сушінню до вологовмісту 0,10-0,11 % у сушарці киплячого шару 5. В сушарку вентилятором подають повітря, нагріте в паровому калорифері 6 до температури 120 °С. В паровий калорифер 6 подають пару з тиском 0,6 МПа. В нижній частині сушарки 5 висушену кухонну сіль охолоджують. Відпрацьоване повітря та асгараційні залишки направляють у циклон 9. Виділену борошнисту фракцію кухонної солі повертають в основний потік після сушарки. Висушену кухонну сіль далі направляють на третій етап здрібнення в дробарці (молотковій або іншого типу) для подрібнення до частинок розміром близько 1,5 мм. Продукти подрібнення просіюють у просіювачі, установлюючи сітку дротяну № 1,2-1,5 з розміром отворів на світлі 1,2x1,2 мм - 1,5x1,5 мм. Сходову фракцію направляють на повторне здрібнення. Проходову фракцію за допомогою аерозоль-транспорту направляють у виробництво.

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.