Книжки по товарознавству

Лінія введення пре-преміксів до складу комбікормів

Єгоров. Технологія виробництва преміксів

Використання вітамінних і мінеральних преміксів підвищеної концентрації (0,1%-0,15%) дає змогу знизити вартість комбікорму, а отже, і вартість продукції тваринництва і птахівництва. Проте при введенні до складу комбікормів преміксів підвищеної концентрації (менше ніж 0,5 %) виникає ряд проблем, пов'язаних з рівномірністю розподілу преміксу у всьому обсязі комбікорму, точністю дозування малої кількості висококонцентрованих преміксів.
Рівномірність розподілу висококонцентрованих преміксів у суміші комбікорму залежить від типу змішувача, тривалості змішування, складу комбікорму, фізичних і технологічних властивостей сировини (сипучості, ступеня подрібнення, здатності до змішування тощо), наповнювача преміксу (перевагу віддають комплексним наповнювачам).
У виробничих умовах однорідність розподілу преміксів у комбікормах можна підвищити за рахунок тривалості змішування, що може вплинути на продуктивність лінії дозування-змішування.
Висококонцентровані премікси (препремікси або бленди) не можна вводити безпосередньо до складу комбікорму, оскільки при цьому не витримується задана точність дозування. Наприклад, при зважуванні 0,1% преміксу на багатокомпонентному ваговому дозаторі 16ДК1000 відносна похибка дозування, розрахована за формулою


де Δо - відносна похибка дозування, %;
Δа - абсолютна похибка дозування, кг;
М - маса здозованого компонента, кг;

де Р - максимальна вантажопідйомність дозатора, кг;
Δδ - клас точності вагового дозатора (А8 =±0,3...0,5%),
становитиме ±300-500%, тоді як премікс, відповідно до рекомендацій проф. М.П. Черняєва, можна дозувати на вагових дозаторах з похибкою, яка не перевищує Д±3%. При застосуванні багатокомпонентного вагового дозатора 6ДК-100 відносна похибка дозування становитиме ±30-50 %, навіть при застосуванні багатокомпонентного вагового дозатора АД-500-2К в другому діапазоні дозування (до 50 кг) відносна похибка дозування становитиме ± 15- 25 %. Більше того, при введенні малої кількості преміксу за один етап дозування і змішування не можна досягти його рівномірного розподілу по всьому об'єму суміші, тому потрібно збільшити тривалість змішування або застосовувати ефективніші лопатеві змішувачі.
Одним із шляхів вирішення проблеми введення висококонцентрованих преміксів до складу комбікормів є незначна модернізація технологічних ліній дозування і змішування на комбікормових заводах. За першим варіантом передбачається установлення додаткового змішувача невеликої місткості, бажано лопатевого типу, для приготування попередньої суміші висококонцентро- ваного преміксу і одного з компонентів комбікорму як наповнювача (рис. 6.2). За другим варіантом передбачається попереднє приготування і накопичення в одному з наддозаторних бункерів преміксу з концентрацією 1,0-5,0 % на технологічній лінії дозування і змішування шляхом «розбавлення» висококонцентрованого преміксу за допомогою одного з компонентів комбікорму перед запуском лінії для виробництва комбікорму. В цьому разі реконструкція не потрібна. Потрібно лише внести зміни в технологічний регламент виробництва комбікормової продукції на даному заводі.

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.