Книжки по товарознавству

Організація технохімічного контролю виробництва преміксів

Єгоров. Технологія виробництва преміксів

Головні завдання BTЛ:
1) недопущення випуску продукції, показники якості якої не відповідають діючій нормативно-технічній документації, обумовленої діючими ГОСТами, ТУ, а також затвердженими ДСТУ і ТУУ;
2) зміцнення виробничої технологічної дисципліни;
3) підвищення відповідальності всіх ланок виробництва за якість продукції, яка випускається.
Основними функціями BTЛ є забезпечення:
- вхідного контролю сировини, що надходить на підприємство, на відповідність її вимогам якості, установленим нормативно- технічною документацією і контролю за розміщенням і зберіганням;
- контролю готової продукції;
- вибіркового контролю за.дотриманням технологічного режиму у виробництві;
- контролю за дотриманням рецептури при виробництві преміксів і за дотриманням норм виходу продукції;
- оформлення документів, що засвідчують відповідність готової продукції установленим вимогам, а також необхідної звітної документації;
- впровадження прогресивних методів контролю й оцінки якості;
- аналіз і узагальнення даних, розробка заходів щодо усунення причин виробництва низькоякісної продукції;
- врахування претензій на адресу підприємства про невідповідність якості преміксів установленим вимогам;
- робота з удосконалювання нормативно-технічної документації.
До функцій BTЛ входять також:
- контроль за проведенням заходів щодо забезпечення збереження сировини і готової продукції;
- контроль за санітарним станом виробництва та екологічною обстановкою навколишнього середовища у виробництві.
Схема технохімічного контролю виробництва преміксів
включає контроль таких основних етапів їхнього виробництва:
1. Контроль приймання, розміщення і зберігання сировини і
вихідних компонентів (наповнювачів, препаратів біологічно активних речовин, жирів, антиоксидантів тощо), що включає перевірку відповідності всіх показників якості сировини і компонентів вимогам нормативно-технічної документації і даним, заявленим у сертифікатах якості, хімічний аналіз вмісту біологічно активних речовин у вихідних препаратах, контроль умов зберігання і порядку використання сировини.

Ви бачите тільки 26% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.