Книжки по товарознавству

Методи аналізу фізичних властивостей преміксів

Єгоров. Технологія виробництва преміксів

Аналізуючи фізичні властивості преміксів, можна судити про ступінь їхньої свіжості і придатності для наступного виробництва кормів і комбікормів. Премікси оцінюють згідно з ДСТУ 6573.085 та ТУ У 46.15.135-96 «Премікси для сільськогосподарських тварин і птиці" за органолептичними, фізичними, хімічними, мікробіологічними показниками.
Органолептичні властивості: зовнішній вигляд, колір і запах (ДСТУ 26573.085). Для визначення зовнішнього вигляду, кольору і запаху з відібраної проби преміксу виділяють наважку масою близько 100 г, яку розсипають на гладку, білу, чисту поверхню і розглядають, обережно перемішуючи при денному природному освітленні.
Для визначення запаху преміксу беруть наважку не менше ніж 10 г і висипають на білий, чистий папір. При необхідності посилення відчуття запаху наважки преміксу поміщають в фарфорову чашку, покривають її склом, ставлять на попередньо нагріту до кипіння водяну баню і підігрівають протягом 5 хв, після чого визначають запах дослідного преміксу.
За зовнішнім виглядом премікс - однорідна сипуча маса, повинен відповідати характеру наповнювача, без ознак цвілі, видимих грудочок і домішок. За кольором премікс повинен відповідати набору біологічно активних речовин та наповнювачу. Премікс, як правило, має специфічний запах, який часто відповідає запаху БАВ, а саме - вітамінних препаратів.
Фізичні властивості: крупність частинок, вологість, сипучість, кут природного відкосу, об'ємна маса, щільність, здатність до стискання, когезивність, вміст металомагнітної домішки.
Крупність частинок (ДСТУ 26573.3-85). Для визначення крупності частинок преміксу використовують полотно решітчасте лабораторне діаметром 200 мм, в якому установлена сітка дротяна № 1,2 (ГОСТ 3924-74). Наважку преміксу масою 100 г поміщають на сито і накривають кришкою. Просівання наважки здійснюють на лабораторному розсійнику протягом 10 хв при 190-210 коливаннях за 1 хв. Допускається просіювання ручним способом (круговими рухами на рівній поверхні стола) протягом 10 хв при 110-120 рухах за 1 хв та розмаху коливань сита близько 10 см. Залишок на ситі зважують на технічних вагах з точністю + 0,1 г і виражають у відсотках стосовно маси наважки. Залишок преміксу на сітці дротяній № 1,2 не повинен перевищувати 5,0 %.
Масову частку залишку на ситі (X) у відсотках розраховують за формулою


де m - маса наважки аналізованого продукту, г;
m1 - маса залишку на ситі, г.
За остаточний результат дослідів приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень, дозволені розходження між якими не повинні перевищувати 0,2 %.
Вологість. Відповідно до ТУ У 46.15.135-96 «Премікси для сільськогосподарських тварин і птиці", вологість преміксів не повинна перевищувати 10 %. При цьому гарантійний термін зберігання преміксів становить 6 міс з моменту виробництва. Однак дослідженнями установлена можливість виробництва преміксів з вологістю 13 % при скороченні терміну зберігання до 4-х міс в холодний період часу і до 2-х міс. у літній період часу.
Обладнання, матеріали. Для визначення вологості преміксу (масової частки вологи) необхідне таке лабораторне обладнання: ваги лабораторні 2-го класу точності відповідно до ГОСТ 24104; електрошафа сушильна лабораторна з температурою нагрівання 130±5°С; ексикатор відповідно до ГОСТ 25336 із гранульованим хлористим кальцієм відповідно до ГОСТ 450 або силікагелю відповідно до ГОСТ 3956; бюкси для зважування відповідно до ГОСТ 25336; щипці тигельні.
Визначення вологості. У попередньо висушені до постійної маси бюкси поміщають наважку преміксу у 2-4 г, яку вирівнюють рівним шаром. Бюксу з преміксом закривають кришкою і зважують. Відкриту бюксу і кришку поміщають у лабораторну сушильну електрошафу, попередньо розігріту до температури 130±5°С. Наважку сушать протягом 40 хв. Після цього бюксу закривають кришкою, використовуючи тигельні щипці. Закриту кришкою бюксу поміщають в ексикатор для охолодження до кімнатної температури. Потім бюксу зважують з точністю до четвертого десяткового знака. За різницею маси до і після висушування визначають вологість преміксу. Для одержання достовірних результатів проводять два рівнобіжних визначення.
Оброблення результатів. Вологість (масову частку вологи) розраховують за формулою

де m1 - маса бюкси з наважкою до сушіння, г;
m2 - маса бюкси з наважкою після сушіння, г;
m - маса порожньої бюкси, г.
За результат приймають середнє арифметичне двох рівнобіжних визначень. Розбіжність між результатами, отриманими в паралельних визначеннях, не повинна перевищувати ±0,1 %.
Сипучість. Сипучість преміксу - це його здатність вільно витікати з тари або бункерів по системі транспортних механізмів (самопливів). Сипучість преміксу, наповнювача і препаратів біологічно активних речовин визначають за такими показниками, як кут природного укосу, насипна об'ємна маса, здатність до стискання та когезивність.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.