Книжки по товарознавству

Визначення складу мікроелементів

Єгоров. Технологія виробництва преміксів

Визначення вмісту марганцю (відповідно до ТУ У46.15.135-96)
Суть методу полягає в розкладанні органічних речовин преміксу озолінням, окисненні марганцю надсірчанокислим амонієм в розчині золи і колориметричним визначенням оптичної густини одержаного розчину.
Апаратура, устаткування, реактиви, матеріали.
Калій марганцевокислий; кислота азотна; кислота сірчана; кислота ортофосфорна; срібло азотнокисле; пергідроль; амонію персульфат; ваги аналітичні 2-го класу точності; фотоелектроко-лориметр 56-М, КФК-2, КФК-3; електроплитка; склянки скляні місткістю 150 см3, піпетки скляні; фарфоові чашки.
Підготовка до контролю.
Готування стандартного розчину марганцевокислого калію. Розчиняють 0,2880 г хімічно чистого марганцевокислого калію в 1 дм 5 %-го розчину сірчаної кислоти. 1 см3 цього розчину містить 0,1 мг марганцю. Для знебарвлення отриманого розчину додають декілька крапель 3 %-го розчину перекису водню.
З основного розчину готують робочі стандартні розчини, що містять 0,05; 0,1; 0,3; 0,5 мг і т.д. марганцю, вливають їх у склянки місткістю 150 см3, доливають до 20 см3 дистильованою водою
1 додають реактиви, як зазначено в ході визначення.
Після кип'ятіння й охолодження розчини зі склянок переносять в мірні колби місткістю 50 см3 і доводять до мітки 5 %-ним розчином сірчаної кислоти. Перемішують і колориметрують. Абсолютна помилка при вимірі повинна бути не більше 0,5 %. Отримані дані використовують для побудови калібрувального графіка.
Проведення контролю.
Наважку преміксу масою 2 г поміщають у колбу об'ємом 250 або 500 см, додають 100 см3 розчину сірчаної кислоти з об'ємною часткою 15 %, 100 см3 розчину азотної кислоти з об'ємною часткою 15 % і струшують протягом 15 хв, потім відстоюють на протязі 15 хв і фільтрують.
Залежно від вмісту марганцю в преміксі 1-10 см3 фільтрату переносять в фарфорову чашку або склянку об'ємом 100 см3 і випарюють на піщаній бані або електроплитці з азбестовою сіткою. Сухий залишок і стінки склянки змочують азотною, а потім концентрованою сірчаною кислотами, надлишок яких випарюють. Оброблення повторюють два рази. До вмісту склянки додають 20 см гарячої дистильованої води, 1 см3 фосфорної кислоти,см 1 %-го розчину азотнокислого срібла і вносять 2 г персульфату амонію, суміш перемішують круговими рухами, нагрівають на електроплитці. З утворенням першої бульбашки додають на кінчику скальпеля персульфат амонію. Забарвлений розчин охолоджують до кімнатної температури, доводять до мітки 5 %-ним розчином сірчаної кислоти і колориметрують із зеленим світлофільтром при довжині хвилі 535 нм в кюветі 10 мм у порівнянні з дистильованою водою.

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.