Книжки по товарознавству

Визначення вмісту яєчних продуктів у кондитерських напівфабрикатах

Сорохман. Асортимент і якість кондитерських виробів

Лазарев С.В. запропонував простий і точний метод кількісного визначення яєчних продуктів у борошняних кондитерських напівфабрикатах, що дозволяє контролювати якість готової продукції.
У розробці методу використані наступні положення:
1. Низька варіабельність амінокислотного скору (приблизно в 2 рази нижче варіабельності амінокислотного складу), оскільки він розраховується виходячи із амінокислотного складу продукту, вираженого в грамах на 100 г білка, і тому коливання у вмісті в продукті не впливає на величину його амінокислотного скору.
2. Амінокислотний склад яєчного білка має найменшу варіабельність. Коефіцієнт варіації амінокислотного складу цього продукту вирізняється не більше ніж на 5-Ю %. Серед продуктів рослинного походження найменшу варіабельність має амінокислотний склад пшениці.
Для визначення амінокислотного складу проби піддають гідролізу, подрібнену наважку дослідного зразка розміщують у скляну ампулу, заливають соляною кислотою. Ампулу слід вакуумувати за допомогою вакуумного насоса до розрідження 0,1-0,2 мПа. Гідроліз проводять у сушильній шафі протягом 24 год., по закінченні гідролізу ампулу відкривають, відбирають фільтрат, розміщують його в круглодонну колбу і випаровують до сухого залишку на роторному випарнику (для видалення соляної кислоти). Сухий залишок розбавляють 0,02н соляною кислотою. Потім розчин аналізують методом іонообмінної хроматографії на приладі «Хроматик» (фірми «Рек-Сью», Англія).

Ви бачите тільки 37% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.