Книжки по товарознавству

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Зрезарцев М.П.,Зрезарцев В.М.,Параніч В.П. Товарознавство сировини та матеріалів.:Навч.пос.-К.:Центр учбової літератури,2008.-404с.

Повсякденні споживання товарів вимагає детального вивчення їх споживних властивостей та умов використання. Споживчі властивості більшості товарів виз­начаються використовуєми матеріалами і технологією їх виробництва У посібнику викладені класифікація, асортимент, основні властивості, умови використання, прин­ципи маркування, правила транспортування та зберігання основних групсировини і матеріалів.

До кожного розділу посібника наведені контрольні питання для самостійного визначення рівня засвоєння матеріалу.

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання та для практичного використання у роботі з ринком.