Книжки по товарознавству

Основи метрології, точність і якість виготовлення

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Метрологія — наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності та способах досягнення потрібної точності. Вона встановлює системи державних еталонів фізичних величин, створює зразкові засоби вимірювання, розробляє стандартні методи і засоби випробування і контролю та систематично перевіряє вимірювальні прилади.
Точність виготовлення (технологічна точність) — ступінь відповідності поля розсіювання реальних відхилень виробів заданому допуску. Для механічної обробки вона визначається факторами:
1. Відповідністю оброблених поверхонь заданим геометричним формам та розмірам;
2. Правильністю взаємного розташування оброблених поверхонь між собою та відносно необроблених;
3. Якістю оброблених поверхонь
Розглянемо точність виготовлення продукції через точність обробки деталей. Щоб виконати обробку з заданою точністю треба виявити і врахувати причини виникнення погрішностей. Основні з них:
1. Неточність виготовлення верстатів, пристроїв, інструментів та їх знос;
2. Деформація верстата, пристрою, інструмента та деталі під дією сил закріплення, різання та вібрації;
3. Нагрів при обробці;
4. Неточність настройки верстата;
5. Неточність вимірювання;
Класифікація виробничих погрішностей дозволяє прогнозувати їх виникнення, величину і напрямок дії. В результаті сукупної дії всіх причин виникає результуюча погрішність, яка визначає відхилення від заданого параметра і, як наслідок, надійність і деталі і виробу. З підвищенням точності та надійності виготовлення окремої деталі підвищується надійність виробу, але зростає його вартість. При низькій точності та надійності виготовлення окремої деталі знижується надійність виробу, але знижується його вартість. Такі вироби вимагатимуть збільшення витрат на ремонт і обслуговування. Тому точність і якість виготовлення і надійність виробів повинні бути економічно обгрунтованими.
Експлуатаційні властивості деталей і виробів та довговічність їх роботи залежать від стану поверхні який визначають чистота та фізичні властивості поверхневого шару.
Фізичні властивості визначаються мікроструктурою поверхневого шару створеного наклепуванням від сил різання та термічного впливу (місцевого нагріву). Чистота поверхні обробленої ріжучим інструментом характеризується висотою мікронерівностей (шорсткістю поверхні). Чим вона менша, тим чистіше поверхня»
Шорсткість оцінюють параметрами: Ra і К2(мал. 1.4)

Ra — середнє арифметичне відхилення профілю яке визначають як середнє значення відстаней (уг У2>УП) профілю до його середньої лінії у межах базової довжини.

де уi — абсолютні відстані до середньої лінії
n — число виміряних відхилень
Rz — висота нерівностей яку визначають як середню відстань між п'ятьма найвищими виступами і п'ятьма найнижчими западинами виміряну в межах базової довжини від лінії паралельній середній лінії профілю мікронерівностей.

де h1 h3>hQ — відстані від найвищих точок виступів до лінії паралельній середній лінії
h 2 h4>h10 — відстані від найнижчих точок западин до лінії паралельній середній лінії
Оцінка шорсткості за параметром Ra дає більш повну оцінку і використовується переважно.
Шорсткість обробленої поверхні оцінюють методами: Якісним — полягає у візуальному порівнянні оброблених поверхонь з зразками (еталонами) шорсткості. Він суб'єктивний і для дуже чисто оброблених поверхонь ненадійний.
Кількісним — полягає н вимірюванні нерівностей інструментальними засобами: контактними (профілометр, профілограф) та безконтактними (оптичні прилади, лазерні пристрої)
Точність і якість виготовлення та надійність продукції можливо оцінити тільки шляхом проведення вимірювань. Під вимірюванням розуміють встановлення значення фізичної величини (кількісної характеристики) дослідним шляхом з допомогою спеціальних технічних засобів вимірювання.
Фізична величина — особливість фізичних об'єктів або явищ спільна для них у якісному відношенні та використана для кількісного вираження (довжина, кут, температура та інше). Кількісну характеристику значення конкретної фізичної величини яка складається з числового значення величини та одиниці фізичної величини якою вимірюють називають її розміром.
Розмірність — вираз з основних одиниць у формі їх математичного співвідношення, що забезпечує поєднання у систему.
Системи фізичних величин — сукупність взаємозв'язаних фізичних величин, які застосовуються в окремих галузях знань.
Державну систему забезпечення вимірювання реалізує метрологія під якою розуміють науку про вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення потрібної точності.
Вимірювання — знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом. Технічний засіб вимірювання та прийоми його використання створюють методи вимірювання. Вони бувають:

Ви бачите тільки 43% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.