Книжки по товарознавству

Стандартизація, сертифікація та якість продукції

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Якість будь-якого виду продукції визначається її властивостями, хімічним складом, розмірами та іншими параметрами, встановленими з врахуванням надійності та вартості. Оцінити та гарантувати якість виробів можливо тільки за умови, що якісні характеристики чітко визначені та певним чином узаконені. В умовах розвитку міжнародних техніко-економічних зв'язків роль стандартизації все більше зростає. Вона стає найважливішим засобом подальшого підвищення технічного рівня всієї продукції, сприяє скороченню термінів проектування та впровадження нової техніки, сприяє розширенню уніфікації та агрегатування.
Формулювання основних понять і термінів з стандартизації розроблені з врахуванням рекомендацій ISO, а саме:
Стандартизація — встановлення та застосування правил з метою впорядкування діяльності в певній області на користь та при участі всіх зацікавлених сторін для досягнення загальної оптимальної економії при дотриманні умов експлуатації (використання) та вимог безпеки. Вона базується на об'єднаних досягненнях науки, техніки та передового Досвіду і визначає основу не тільки сьогоднішнього, але і майбутнього розвитку і повинна здійснюватись безперервно.
Стандарт — нормативний документ з стандартизації, який встановлює комплекс норм, правил, вимог до об'єкту стандартизації та затверджений компетентним органом. Він визначає рішення оптимальні для суспільства і встановлює певні якісні характеристики будь-якої продукції.
Виділяють категорії стандартів:
ГОСТ — державний стандарт СРСР
ДСТУ — державний стандарт України
ГСТУ — галузевий стандарт України
СТП — стандарт підприємства
ТУУ — технічні умови України
Постановою BP України від 12.09.1991 №1545-ХІІ передбачено:
1. Залишаються діяти вимоги постанов Ради Міністрів СРСР щодо організації робіт в галузі стандартизації, метрології та якості продукції.
2. Вважаються чинними на території України державні стандарти Союзу РСР, галузеві республіканські стандарти, технічні умови, будівельні норми, правила та інші нормативні документи.
Між державами СНД досягнено угоди в якій зафіксовано:
— проводити узгоджену політику в галузі стандартизації, метрології та сертифікації;
— залишити абревіатуру ГОСТ як міждержавну;
— зберегти системи стандартів:
ЕСКД — єдина система конструкторської документації;
ЕСТД — єдина система технологічної документації;
ЕСТПП — єдина система технологічної підготовки виробництва;
СТСЗВ — стандарт ради економічної взаємодопомоги.
Діючі стандарти поділяють на види:
1. Технічні умови і вимоги;
2. Параметри, розміри, типи, марки і сортамент продукції;
3. Правила приймання і контролю;
4. Правила маркування, упаковки, транспортування і зберігання;
5. Правила експлуатації та ремонту.
Технічні умови — нормативний документ який встановлює комплекс вимог до конкретних типів, марок та артикулів продукції.
Параметр — кількісна характеристика основних розмірів, режимів або станів продукції (потужність двигуна), технологічних процесів та фізичних явищ.
Параметричний ряд — послідовний ряд числових значень параметрів, що охоплюють заданий діапазон зміни певного параметра та побудований за певною закономірністю.
Розмірний ряд — різновидність параметричного ряду який представляє послідовний ряд числових значень, що характеризують однотипні об'єкти стандартизації.
До основних цілей стандартизації відносять:
— прискорення технічного прогресу, підвищення ефективності суспільного виробництва та ефективності праці;
— підвищення якості продукції та забезпечення її оптимального рівня;
— удосконалення організації управління господарством;
— раціональне використання виробничих фондів та економія матеріальних та трудових ресурсів;
— забезпечення охорони здоров'я та безпеки праці;
— розвиток міжнародного економічного, технічного та культурного співробітництва, включаючи розвиток експорту товарів;
— розвиток спеціалізації в області проектування і виробництва продукції.

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.