Книжки по товарознавству

Визначення якості товарів

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Якість товарів залежить від вихідної сировини і матеріалів, конструкції вироба, технології виготовлення, рівня стандартизації, якості упакування, транспортування та зберігання. На якість матеріалів і виробів значно впливають якість проектування, моделювання та якість виготовлення. До якості виготовлення відносять якість нормативної документації, устаткування, інструментів, комплектуючих і т.п.
Вивчення факторів і умов, що впливають на якість готової продукції, важливе і необхідне. Це дозволяє глибше зрозуміти особливості властивостей матеріалів, їх позитивні риси і недоліки та обгрунтовано підійти до розробки вимог і пред'явленню претензій.
Під сировиною розуміють різні речовини, які використовують для виготовлення готових виробів. Ці речовини різні за хімічним складом та походженням і являють собою продукцію різних галузей господарства. Поряд з поняттям «сировина» зустрічають такі поняття як «фабрикат» та «напівфабрикат». Фабрикатом називають готові продукти, а напівфабрикатом — незавершений фабрикат, наприклад чорнові заготовки. Фабрикат одного виробництва може бути напівфабрикатом іншого. Від природи, складу та якості сировини залежать властивості та якість готової продукції. Змінюючи їх можливо отримати матеріали і вироби з необхідними властивостями. Знання природи, будови і властивостей вихідної сировини дозволяє передбачити властивості та особливості готового вироба.

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.