Книжки по товарознавству

Стехіометрія

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Термін «стехіометрія» походить від грецьких слів: «стехіон» елементний склад і «метрейн» вимірювання. Вона включає в себе метрологію (систему фізичних величин) та номенклатуру речовин. Номенклатура речовин є складною, інформативно місткою і важливою частиною термінології сучасної технології промисловості та агропромислового комплексу.
Стехіометрія — основа кількісного визначення матеріальних і енергетичних потоків систем технологій, витратних коефіцієнтів сировини і напівпродуктів, розрахунку теоретичного виходу продукту.
На сьогодні найбільш поширена система номенклатури речовин розроблена Міжнародним союзом теоретичної і прикладної хімії (IUPAC), яка базується на принципі використання системних назв речовин, а не звичайних (тривіальних).
В основу системи номенклатури речовин покладено їх склад — найбільш сталу і, одночасно, найпростішу характеристику речовин. Номенклатура складається з формул і назв.
Формула — зображення складу речовини за допомогою символів хімічних елементів.
Назва — зображення складу речовини за допомогою слова чи групи слів.
Первинною в номенклатурі речовин є хімічна формула з якої випливає назва. Знаючи назву, можна за допомогою системи номенклатурних правил написати формулу сполуки.
Прості речовини
Вони складаються з одного хімічного елемента і їх називають, як правило, так само як і елементи. Якщо проста речовина може перебувати у різних станах (алотропних формах), молекулярний склад яких відомий, то в назві відзначають кількість атомів у молекулі за допомогою приставок?
1— моно 5— пента 9— нана
2— ди 6— гекса 10— дека
3— три 7— гекта і т.д.
4— тетра 8— окта
Наприклад:
О — монокисень
02— дикисень
03 — трикисень
Для твердих поліморфних модифікацій, починаючи з низькотемпературної, допускається їх позначення грецькими літерами: альфа (а), бета ((3), гама (у), дельта (5) тощо. Наприклад, поліморфні (алотропні) форми (модифікації) заліза позначають так: a-Fe, p-Fe, y-Fe, 6-Fe.
Кожній модифікації відповідає певна кристалічна структура та параметри решітки. Для позначення кристалічної решітки даної модифікації застосовують такі скорочення: куб (кубічна), гекс (гексагональна), тетр (тетрагональна) і т.д. Наприклад,
— кристалічна сірка a-S чи S (ромб);
— залізо a-Fe (ОЦК).
Аморфний стан речовини позначають скороченням — ам, яке ставлять в дужках після символу. Наприклад:
— аморфний вуглець — С (ам);
— аморфна сірка — S (ам).
Складні речовини Згідно з номенклатурними правилами назва речовини будується: англійськомовний варіант — за ходом формули; українськомовний (фр., рос.) — у зворотньому напрямку. Якщо назва речовини складається з двох окремих слів, то на перше місце ставлять електронегативну складову (аніон) у називному відмінку, а на друге — електропозитивну складову (катіон) у родовому відмінку. Кількість атомів відображають приставкою назви числа в обох словах. При цьому, якщо електронегативна складова одноелементна, то вона має суфікс -ід. Наприклад:

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.