Книжки по товарознавству

Допоміжні матеріали

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

В якості предмету праці та засобу виробництва особливу роль відіграють вода та повітря. Запаси прісної води становлять близько 3% світових запасів. Більше 85% води, яка використовується в промисловості, витрачається в процесах охолодження і нагрівання матеріальних потоків. Значна кількість води використовується безпосередньо для виготовлення промислової продукції. Широке використання води пояснюється її унікальними теплотехнічними властивостями: високою теплоємністю та ентальпією випаровування. У процесах охолодження та конденсації це поглинуте тепло повертається.
Для раціонального використання ресурсів прісної води необхідно широко впроваджувати оборотне водозабезпечення та створювати безводні технологічні процеси.
Для ефективного використання води в промисловості вирішальне значення має її якість, а саме, кількість і хімічний склад розчинених солей. За цими показниками вода буває:
1. Твердою — містить солі кальцію і магнію у вигляді карбонатів, сульфатів та хлоридів;
2. М'якою — такі солі не містить, або їх кількість 3 mg/літр
Помірно тверда — 3>6 mg/літр
Тверда — 6>10 mg/літр
Дуже тверда — >10 mg/літр
Видалення солей кальція і магнія називають водопом'якшенням (промисловою водопідготовкою). Для цього використовують (в залежності до вимог по вмісту солей) такі методи:
1. Вапно-содовий. Полягає у послідовній обробці води вапном та содою.
2. Іонообмінний. Використовують іоногенні полімерні гранули катіонітів та іонітів через які послідовно пропускають воду. Відпрацьованні полімерні смоли легко регенерують промиванням NaCl.
3. Електродіалізний. Використовують установки-діалізатори (мал. 2.12) оснащені мембранами, які мають дуже дрібні отвори через які можуть пройти тільки іони. Електродіалізатори використовують для очистки води а атомній промисловості та для знесолювання морської води. Метод дорогий в експлуатації, але забезпечує дуже якісну очистку води.

Якість питної води характеризується твердістю, прозорістю, смаком, запахом, кольором та реакцією середовища: рН = 6,8>7,3 нейтральна рН < 6,8 кисла рН > 7,3 лужна.

Ви бачите тільки 49% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.