Книжки по товарознавству

Метали і їх руди

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Метали — тверді при нормальній температурі (за винятком ртуті), непрозорі кристалічні тіла, що відзначаються характерним металічним блиском, ковкістю, високою тепло— та електропровідністю, міцністю, в'язкістю та пластичністю.
Всі метали поділяються на чорні та кольорові. До чорних (за найбільш поширеною класифікацією) відносять залізо, марганець та хром.
Кольорові метали класифікуються за ознаками:
1. Щільністю:
Легкі (< 4500 кг/м3) — алюміній, магній, титан і т.д. Важкі (> 4500 кг/м3) — свинець, мідь, нікель, олово і т.д.
2. Температура плавлення:
Легкоплавкі (1539°С) — мідь, нікель, ніобій і т.д.
3. Ступеню окислюваності:
Звичайні
Благородні — срібло, золото, платина
4. Ступення поширення:
Поширені — залізо, мідь, алюміній Рідкоземельні — скандій, лантан, літій Розсіяні — індій, селен
5. Ступеню чистоти (за кількістю домішок):
пониженої чистоти — 1>5%
середньої (технічної) чистоти— 0,1>1% підвищеної чистоти — 0,01>0,1%
високої чистоти — 0,001>0,01%
особливої чистоти — 0,0001>0,001%
надчисті — < 0,0001%
Відносна вартість метала без врахування конюктури, вида напівфабриката, ступеня чистоти приведена у табл. 2.2.
Таблиця 2.2 Відносна вартість металів

Руди металів бувають монометалічними, біметалічними та поліметалічними. Будь-яка руда складається з рудного мінерала, порожньої породи та домішок. До найбільш відомих і поширених руд металів відносять:
1. Залізні руди. Основні з них:
Магнетит (Fe304). Вміст заліза 40>70%. Важко відновлюються, бо відносяться до щільних гірських порід.
Гематит (Fe203) — червоний залізняк. Вміст заліза 45>65%. Присутні багато домішок: титан, алюміній, марганець і т.д.
Лимоніт (n Fe203*mH20) — бурий залізняк. Вміст заліза < 63%.
Ільменіт (FeTiOg) — титанистий залізняк. Вміст заліза < 37%, титана < 32%. Переважно використовують як титанову руду, бо залізо важко відновляється.
Пірит (FeS2) — сірчаний (залізний) колчедан. Вміст заліза < 47%. Великий вміст домішок: сірки, міді, кобальта. Найчастіше використовують для виробництва сірчаної кислоти.
Якість залізних руд визначається факторами:

Ви бачите тільки 47% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.