Книжки по товарознавству

Будова і властивості матеріалів

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Для забезпечення потреб окремих галузей промисловості використовують велику кількість різноманітних матеріалів, попит на які весь час змінюється. Використання того чи іншого матеріалу залежить від його властивостей, які являються об'єктивними, притаманними йому від природи. Вони виявляються при виготовленні виробів та їх експлуатації і впливають на довговічність, поведінку при транспортуванні та зберіганні. Багато властивостей різних матеріалів пов'язані між собою. Через це зміна одних властивостей викликає зміну інших.
Будова і властивості матеріалів, зв'язок між властивостями та складом чи будовою, шляхи впливу на властивості вивчає наука матеріалознавство. Один з її розділів — металознавство — вивчає будову і властивості металів та їх сплавів. На металознавстві базуються такі науки як металургія, технологія металів, корозія та інші. Всі матеріали і речовини у твердому стані мають кристалічну або аморфну будову. Кристалічна будова характеризується розташуванням атомів за геометрично правильною схемою на певній відстані один від одного які утворюють у площині атомну сітку, а у просторі атомно-кристалічну решітку. Аморфна будова характеризується хаотичним розташуванням атомів.

Ви бачите тільки 25% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.