Книжки по товарознавству

Кольорові метали та їх сплави

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Кольорові метали відзначаються унікальними властивостями: жароміцністю, тугоплавкістю, високою електропровідністю, пластичністю, корозійною стійкістю, малою питомою вагою, твердістю, здатністю утворювати різноманітні сплави і т.д. Вони широко використовуються у машинобудуванні, електротехніці, приладобудуванні, радіотехніці, електроніці, хімічній промисловості, в атомній та космічній техніці, у побуті. Надзвичайно широкий асортимент вироблюваних кольорових металів (більше 70) і їх сплавів пояснюється їх використанням.
Кольорові метали і сплави використовують у вигляді напівфабрикатів (листи, стрічки, фольга, труби, прутки, дріт, профілі) або відливок чи поковок. Розвиток і створення нових галузей промисловості викликали необхідність використання кольорових металів високої чистоти та надчистих, які володіють властивостями недосяжними для технічно чистих металів.
Кольорові метали класифікують за ознаками:
— за щільністю (легкі, важкі);
— за температурою плавлення (легкоплавкі, тугоплавкі);
— за схильністю до окислення (звичайні, благородні);
— за поширеністю (поширені, рідкісноземельні, розсіяні).
Легкі метали та їх сплави
До них відносять метали з щільністю до 4500кг/м3. Найбільш поширені алюміній, магній, титан.
Алюміній — сріблясто-білий метал (щільність 2,7г/см3, температура плавлення 660°С) з високою електро- та теплопровідністю, морозостійкістю, корозійною та хімічною стійкістю який добре піддається обробці. Він найбільш поширений у земній корі, але в чистому вигляді не зустрічається. Основні руди — боксити які містять до50% А1203.
Після хімічної переробки отримують напівпродукт — глинозем. З нього шляхом електролізу отримують первинний алюміній (табл. 3.8). Технічний алюміній поставляють у чушках.
Таблиця 3.8
Первинний алюміній

Алюміній особливої чистоти використовують у напівпровідниковій та ядерній техніці, високої чистоти — для виготовлення електролітичних конденсаторів, хімічної апаратури, а технічної чистоти — для виготовлення кабельної продукції, проката, посуду, алюмінієвого порошку та сплавів. Як конструкційний матеріал алюміній переважно використовують у вигляді сплавів, бо він володіє низькими механічними властивостями та важко обробляється різанням. Основні компоненти алюмінієвих сплавів — мідь, марганець, кремній, магній, титан, хром.
Алюмінієві сплави поділяють на деформуємі (для виготовлення листів, стрічок, труб, профілів, дроту), ливарні (для виготовлення відливок) та підшипників (табл.3.9).
Деформуємі алюмінієві сплави характеризуються невисокою міцністю, але високою пластичністю та стійкістю проти корозії. Вони добре зварюються і легко піддаються обробці тиском. Вони поділяються на сплави зміцнювані та незміцнювані термічною обробкою.
Таблиця 3.3

Ви бачите тільки 64% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.