Книжки по товарознавству

Корозія металів і сплавів

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Корозія — процес руйнування металів під впливом зовнішнього середовища. Вона починається з поверхні на межі двох фаз (метал—зовнішнє середовище) і з часом поширюється у глибину. Втрати народного господарства від корозії становлять до 15% використаного металу (в окремих галузях господарства). Тому питання боротьби з нею дуже актуальне.
Якщо метал кородує сильно, то його називають активним, а якщо слабо — пасивним. За характером руйнування розрізняють різні види корозії (мал. 3.24).
Суцільна корозія характерна тільки для однородних металів. Всі інші метали мають структуру, що складається з зерен різного хімічного складу.

В залежності від механізма руйнування розрізняють хімічну, електрохімічну та біологічну корозію.
Хімічна корозія характеризується тільки процесами окислення в середовищі, яке не проводить електричний струм. Метал вкривається плівкою окислів.
Електрохімічна корозія виникає при дії електролітів (вологи насиченої солями, кислотами або лугами). Метал покритий електролітом (або занурений у нього) віддає позитивні іони у розчин і сам набуває негативний електричний потенціал. Різні метали мають різні електричні потенціали. Чим більше різняться електродні потенціали фаз сплава (його компонентів) тим швидше відбувається руйнування. Реальні метали і сплави допустимо розглядати як багатое- лектродні компоненти складені з величезної кількості мікрогальванопар. Руйнуються метали з меншим електричним потенціалом. Чисті метали та однофазні системи мають більшу корозійну стійкість ніж сплави. По виду агресивного середовища корозія буває атмосферною, морською, річковою, ґрунтовою та в електролітах.

Ви бачите тільки 50% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.